Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Podnebne spremembe in bančni nadzor

Podnebne spremembe so eden od virov finančnega tveganja.

Podnebne spremembe vplivajo na varnost bančnega sektorja preko fizičnih tveganj, kot so ekstremni vremenski pojavi, in preko tranzicijskih tveganj, kot je negotovost zaradi prehoda v nizkoogljično gospodarstvo.

V vlogi nadzornika evropskih bank si prizadevamo zagotoviti, da banke pravilno odkrivajo, upravljajo in razkrivajo tveganja, vključno s tveganji, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Tako lahko postanejo odpornejše proti podnebnim in tranzicijskim šokom, kar po drugi strani prispeva k varnosti in trdnosti bančnega sektorja in celotnega finančnega sistema v euroobmočju. 

Rezultati podnebnega stresnega testa 2022

Kljub določenemu napredku je podnebni stresni test, ki je bil tokrat izveden prvič, pokazal, da banke na več področjih še vedno zaostajajo.

Sporočilo za javnost

Vodnik o podnebnih in okoljskih tveganjih

Kako od bank pričakujemo, da bodo upravljale in razkrivale podnebna in okoljska finančna tveganja? To podrobneje pojasnjujemo v nadzorniškem vodniku.

Sporočilo za javnost

Kako banke upravljajo podnebna in okoljska tveganja

Banke morajo prilagoditi svoje prakse in pospešiti prizadevanja pri spoprijemanju s podnebnimi in okoljskimi tveganji. Žal so bile vse nadzorovane banke daleč od tega, da bi izpolnile naša pričakovanja (stanje novembra 2021).

Sporočilo za javnost

Kako banke razkrivajo podnebna in okoljska tveganja

Banke morajo izboljšati svoje prakse razkrivanja podnebnih in okoljskih tveganj. Predpisi, ki urejajo tovrstno razkrivanje, bodo v prihodnosti postali strožji, saj tržni udeleženci in širša javnost pričakujejo več informacij.

Sporočilo za javnost

Prednostne naloge nadzora za obdobje 2022–2024

Na seznamu prednostnih nalog nadzora so podnebna in okoljska tveganja opredeljena kot ključna ranljivost bank. Prednostne naloge opisujejo, kako bomo k tej problematiki pristopili v vlogi nadzornika.

Prednostne naloge nadzora

Tematski pregled podnebnih in okoljskih tveganj

Banke morajo okrepiti svoja prizadevanja pri merjenju in upravljanju podnebnih in okoljskih tveganj.Tematski pregled v letu 2022 izkazuje našo zavezanost, da ta tveganja v celoti vključimo v vsakodnevno delo nadzorniških skupin.

Sporočilo za javnost

Podnebne spremembe in ECB

Podnebne spremembe pomembno vplivajo na vse naše pristojnosti, ki jih imamo kot centralna banka in kot nadzornik. Zato ukrepamo na vseh frontah, da bi odigrali svojo vlogo pri reševanju tega svetovnega izziva.

Drugi ukrepi ECB v zvezi s podnebnimi spremembami

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo