Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Klimatické zmeny a bankový dohľad

Klimatické zmeny ako zdroj finančného rizika

Klimatické zmeny ovplyvňujú bezpečnosť bankového sektora prostredníctvom fyzických rizík, ako sú extrémne poveternostné javy, ako aj rizík prechodu, napríklad neistoty spojenej s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo.

V rámci našej úlohy orgánu dohľadu nad európskymi bankami sa snažíme zabezpečiť, aby banky svoje riziká vrátane rizík vyplývajúcich z klimatických zmien náležitým spôsobom odhaľovali, riadili a vykazovali. Bankám to pomáha zvyšovať svoju odolnosť voči klimatickým a prechodovým šokom, čo zase prispieva k bezpečnosti a zdraviu bankového sektora a finančného systému eurozóny ako celku. 

Výsledky záťažového testu v roku 2022 zameraného na klimatické riziká

Náš historicky prvý záťažový test zameraný na klimatické riziká ukázal, že banky napriek určitému pokroku vo viacerých oblastiach stále zaostávajú.

Tlačová správa

Všeobecné zásady týkajúce sa klimatických a environmentálnych rizík

Čo od bánk pri riadení a vykazovaní klimatických a environmentálnych finančných rizík presne očakávame? Podrobné vysvetlenie je uvedené v našich všeobecných zásadách dohľadu.

Tlačová správa

Ako banky riadia klimatické a environmentálne riziká

Banky musia upraviť svoje postupy a urýchliť svoje snahy pri riešení klimatických a environmentálnych rizík. V novembri 2021 ale všetky dohliadané banky ani zďaleka nespĺňali naše očakávania.

Tlačová správa

Ako banky vykazujú informácie o klimatických a environmentálnych rizikách

Banky musia zdokonaliť svoje postupy vykazovania klimatických a environmentálnych rizík. Predpisy upravujúce zverejňovanie týchto informácií sa v budúcnosti sprísnia, pričom účastníci trhu a široká verejnosť v čoraz väčšej miere očakávajú viac informácií.

Tlačová správa

Priority dohľadu na roky 2022 – 2024

V zozname priorít dohľadu sú klimatické a environmentálne riziká označené za jeden z hlavných zdrojov rizík bánk. Opisujeme v nich tiež, aký postoj k riešeniu tejto problematiky zaujmeme ako orgán dohľadu.

Priority dohľadu

Tematické hodnotenie klimatických a environmentálnych rizík

Banky musia zintenzívniť svoje úsilie pri meraní a riadení klimatických a environmentálnych rizík. V rámci tematického hodnotenia v roku 2022 sme potvrdili náš záväzok tieto riziká v plnej miere začleniť do každodennej činnosti našich dohľadových tímov.

Tlačová správa

Klimatické zmeny a ECB

V pozícii centrálnej banky a orgánu dohľadu majú klimatické zmeny významný vplyv na všetky naše úlohy. Preto na všetkých frontoch podnikáme kroky, aby sme sa do riešenia tejto celosvetovej výzvy tiež zapojili.

Ďalšie opatrenia ECB v oblasti klimatických zmien

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)