Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Klimatförändring och banktillsyn

Klimatförändringar ger upphov till finansiell risk

Klimatförändringar påverkar säkerheten i vår banksektor genom fysiska risker, t.ex. extrema väderhändelser, samt omställningsrisker, t.ex. osäkerheter i samband med övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

I vår roll som tillsynsmyndighet för europeiska banker arbetar vi för att se till att banker upptäcker, hanterar och rapporterar risker på ett korrekt sätt. Det inbegriper även sådana risker som beror på klimatförändringar. Detta hjälper banker att bli mer motståndskraftiga mot klimat- och omställningschocker, vilket i sin tur bidrar till säkerhet och sundhet i banksektorn i euroområdet och i det finansiella systemet som helhet. 

Resultat av 2022 års klimatstresstest

Även om bankerna har gjort vissa framsteg släpar de fortfarande efter inom flera områden. Detta visar vårt allra första klimatstresstest.

Pressmeddelande

Vägledning om klimat- och miljörelaterade risker

Exakt hur förväntar vi oss att banker ska hantera och rapportera om klimat- och miljörelaterade finansiella risker? Vi förklarar detta mer ingående i vår tillsynsvägledning.

Pressmeddelande

Hur banker hanterar klimat- och miljörisker

Banker måste anpassa sin praxis och skynda på sitt arbete för att hantera klimat- och miljörelaterade risker. Tyvärr var samtliga banker under tillsyn långt från att uppfylla våra förväntningar från november 2021.

Pressmeddelande

Hur banker rapporterar klimat- och miljörisker

Banker behöver förbättra sin praxis för att rapportera klimat- och miljörisker. Regelverket för denna typ av rapportering kommer att stramas upp framöver och marknadsaktörer och allmänhet förväntar sig allt mer information.

Pressmeddelande

Tillsynsprioriteringar för 2022–2024

I vår lista över tillsynsprioriteringar identifieras klimat- och miljörisker som en viktig sårbarhet för banker. Här beskrivs också hur vi kommer att ta itu med denna fråga i vår roll som tillsynsmyndighet.

Tillsynsprioriteringar

Tematisk granskning av klimat- och miljörisker

Bankerna behöver intensifiera sitt arbete för att mäta och hantera klimat- och miljörisker. Vår tematiska granskning 2022 visar på vårt åtagande att fullt ut integrera dessa risker i våra tillsynsgruppers dagliga arbete.

Pressmeddelande

Klimatförändringar och ECB

Klimatförändringar har betydande påverkan på alla våra ansvarsområden som centralbank och tillsynsmyndighet. Därför vidtar vi åtgärder på alla fronter för att göra vår del för att ta itu med denna globala utmaning.

ECB:s övriga klimatförändringsåtgärder

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning