Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изменението на климата и банковият надзор

Изменението на климата е източник на финансов риск

Изменението на климата засяга сигурността на банковия сектор посредством физически рискове от рода на екстремни метеорологични явления, а също и посредством свързани с прехода рискове, например имащи отношение към преминаването към нисковъглеродна икономика.

В ролята си на надзорен орган на европейските банки работим за това те да откриват, управляват и оповестяват подобаващо рисковете, включително произтичащите от изменението на климата. Това им помага да бъдат по-устойчиви срещу климатични и свързани с прехода сътресения, а това от своя страна допринася за сигурността и стабилността на банковия сектор и въобще на финансовата система в еврозоната. 

Резултати от стрес теста през 2022 г., посветен на свързания с климата риск

Въпреки че е постигнат известен напредък, нашият първи по рода си стрес тест за свързания с климата риск показа, че банките все още изостават в редица области.

Прессъобщение

Ръководство относно рисковете, свързани с климата и околната среда

Как точно очакваме банките да управляват и оповестяват финансовите рискове, свързани с климата и околната среда? Излагаме подробно обяснение в нашето надзорно ръководство.

Прессъобщение

Как банките управляват рисковете, свързани с климата и околната среда

Банките трябва да коригират практиките си и да ускорят усилията си за справяне с рисковете, свързани с климата и околната среда. За съжаление, всички поднадзорни банки далеч не са изпълнили очакванията ни от ноември 2021 г.

Прессъобщение

Как банките оповестяват рисковете, свързани с климата и околната среда

Банките трябва да подобрят практиките си за оповестяване на рисковете, свързани с климата и околната среда. В бъдеще разпоредбите за този тип оповестяване ще станат по-строги, като участниците на пазара и широката общественост ще очакват все повече информация.

Прессъобщение

Надзорни приоритети за 2022–2024 г.

В нашия списък на надзорните приоритети рисковете, свързани с климата и околната среда, са посочени като основна уязвимост на банките. Описано е как ще подходим към разрешаването на този проблем в ролята си на надзорен орган.

Надзорни приоритети

Тематичен преглед на рисковете, свързани с климата и околната среда

Необходимо е банките да ускорят усилията си за измерване и управление на рисковете, свързани с климата и околната среда. Тематичният ни преглед през 2022 г. показва ангажимента ни за пълно интегриране на тези рискове в текущата работа на нашите надзорни екипи.

Прессъобщение

ЕЦБ и изменението на климата

Като централна банка и надзорен орган всички наши отговорности са значително повлияни от изменението на климата. Затова предприемаме действия на всички фронтове, за да изпълним ролята си в преодоляването на това световно предизвикателство.

Други действия на ЕЦБ във връзка с изменението на климата

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал