Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastonmuutos ja pankkivalvonta

Ilmastonmuutos aiheuttaa taloudellisia riskejä

Ilmastonmuutos vaikuttaa pankkien vakauteen, sillä niille voi aiheutua tappioita sään ääri-ilmiöiden seurauksena ja siirtyminen vähäpäästöisempään talouteen aiheuttaa epävarmuutta toimintaympäristössä. Näitä riskejä nimitetään fyysisiksi ja siirtymäriskeiksi.

Pyrimme pankkivalvojana varmistamaan, että Euroopan pankit osaavat tunnistaa, hallita ja julkistaa erilaiset riskinsä. Euroalueen pankki- ja rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta on tärkeää, että pankit pystyvät selviytymään ilmastonmuutokseen liittyvistä häiriöistä. 

Vuoden 2022 ilmastoriskistressitestin tulokset

Ensimmäisessä ilmastoriskistressitestissä pankit eivät vielä pystyneet hahmottamaan kattavasti ilmastoriskejään eikä niitä pystytty ottamaan huomioon riittävän hyvin, mutta käytännöt kehittyvät koko ajan.

Lehdistötiedote

Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas

Oppaassa kerrotaan, miten pankkien odotetaan ottavan ilmasto- ja ympäristöriskit huomioon riskienhallinnassaan ja julkistuksissaan.

Lehdistötiedote

Ilmasto- ja ympäristöriskien hallinta pankeissa

Pankkien on muutettava käytäntöjään, jotta ne selviytyvät paremmin ilmasto- ja ympäristöriskeistä. Vielä marraskuussa 2021 valvottavien pankkien käytännöt eivät olleet läheskään valvontaodotusten mukaisia.

Lehdistötiedote

Ilmasto- ja ympäristöriskien julkistaminen

Pankkien on kehitettävä ilmasto- ja ympäristöriskien julkistuksiaan. Julkistuksia koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan, sillä markkinatoimijat ja myös suuri yleisö odottavat nykyisin, että ympäristövaikutuksista on saatavissa tietoa.

Lehdistötiedote

Valvontaprioriteetit vuosille 2022–24

Ilmasto- ja ympäristöriskit on valittu yhdeksi pankkivalvonnan painopistealueista. Valvontaprioriteetteja koskevassa julkaisussa kaavaillaan valvontatoimia, joiden avulla ilmastoriskeihin pystytään varautumaan paremmin.

Valvontaprioriteetit

Ilmasto- ja ympäristöriskien erityisarviointi

Pankkien on tärkeää oppia mittaamaan ja hallitsemaan ilmastoriskejään. Vuoden 2022 erityisarvioinnin tulokset auttavat valvontaryhmiämme ottamaan ilmastoriskit osaksi jatkuvaa valvontaa.

Lehdistötiedote

Ilmastonmuutos ja EKP

Ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutus EKP:n tehtäväalueilla sekä keskuspankkina että pankkivalvojana. Haluamme tehdä osuutemme koko maailman yhteisen haasteen edessä, ja olemme tarttuneet toimeen monin tavoin.

Ilmastonmuutos ja EKP

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä