Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastonmuutos ja pankkivalvonta

Ilmastonmuutos aiheuttaa taloudellisia riskejä

Ilmastonmuutos vaikuttaa pankkien vakauteen esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden (eli fyysisten riskien) kautta ja myös vähäpäästöisempään talouteen siirtymiseen liittyvien epävarmuustekijöiden (eli siirtymäriskien) kautta.

Pyrimme pankkivalvojana varmistamaan, että Euroopan pankit osaavat tunnistaa, hallita ja julkistaa erilaiset riskinsä. Euroalueen pankkisektorin ja koko rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta on tärkeää, että pankit pystyvät selviytymään ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään liittyvistä häiriöistä. 

Vuoden 2022 ilmastoriskistressitestin tulokset

Kaikkien aikojen ensimmäinen ilmastoriskistressitesti osoitti, että pankeilla on parantamisen varaa useilla alueilla, vaikka hieman edistystä onkin tapahtunut.

Lehdistötiedote

Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas

Millä tavoin odotamme pankkien hallitsevan ilmasto- ja ympäristöriskejä ja julkistavan niitä koskevia tietoja? Oppaassa esitetään siitä tarkka selvitys. 

Lehdistötiedote

Ilmasto- ja ympäristöriskien hallinta pankeissa

Pankkien on muutettava käytäntöjään ja nopeutettava toimiaan ilmasto- ja ympäristöriskeihin puuttumiseksi. Marraskuussa 2021 valvottavien pankkien käytännöt eivät vielä olleet läheskään valvontaodotusten mukaisia.

Lehdistötiedote

Ilmasto- ja ympäristöriskien julkistaminen

Pankkien on kehitettävä ilmasto- ja ympäristöriskien julkistamiskäytäntöjään. Julkistuksia koskevaa lainsäädäntöä ollaan tiukentamassa, sillä markkinatoimijat ja suuri yleisö odottavat saavansa ympäristövaikutuksista entistä enemmän tietoa.

Lehdistötiedote

Valvontaprioriteetit vuosille 2024–26

Ilmasto- ja ympäristöriskit on valittu yhdeksi pankkivalvonnan painopistealueista. Valvontaprioriteetteja koskevassa julkaisussa kuvataan, millaisia valvontatoimia EKP aikoo asiassa toteuttaa.

Valvontaprioriteetit

Ilmasto- ja ympäristöriskien erityisarviointi

Pankkien on tehostettava ilmasto- ja ympäristöriskiensä mittaamista ja hallintaa. Vuoden 2022 erityisarvioinnin tulokset auttavat valvontaryhmiämme huomioimaan ilmastoriskit osana jatkuvaa valvontaansa.

Lehdistötiedote

Ilmastonmuutos ja EKP

Ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutus EKP:n tehtäväalueilla sekä keskuspankkina että pankkivalvojana. Haluamme tehdä osuutemme koko maailman yhteisen haasteen edessä, ja olemme tarttuneet toimeen monin tavoin.

Ilmastonmuutos ja EKP

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä