Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Klimato kaita ir bankų priežiūra

Klimato kaita – finansinės rizikos šaltinis.

Klimato kaita daro poveikį mūsų bankų sektoriaus saugumui – ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai kelia fizinę riziką, o pereinant prie mažo anglies dioksido pėdsako ekonomikos, patiriama rizika dėl su tuo susijusio neapibrėžtumo.

Kaip Europos bankų priežiūros institucija, stengiamės užtikrinti, kad bankai tinkamai nustatytų, valdytų ir atskleistų savo riziką, įskaitant riziką, kuri kyla dėl klimato kaitos. Tai padeda didinti bankų atsparumą su klimato kaita ir žaliąja pertvarka susijusiems sukrėtimams ir kartu didinti euro zonos bankų sektoriaus ir visos finansų sistemos saugumą ir patikimumą. 

2022 m. su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

Per mūsų pirmąjį su klimato rizika susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis paaiškėjo, kad, nepaisant tam tikros pažangos, keliose srityse bankams dar teks įdėti pastangų.

Pranešimas spaudai

Vadovas dėl klimato ir aplinkos rizikos

Kaip konkrečiai, pagal mūsų lūkesčius, bankai turėtų valdyti klimato ir aplinkos keliamą finansinę riziką ir apie ją informuoti? Tai išsamiai paaiškinama mūsų priežiūros vadove.

Pranešimas spaudai

Kaip bankai valdo klimato ir aplinkos riziką

Bankai privalo koreguoti savo praktiką ir sparčiau spręsti klimato ir aplinkos rizikos klausimus. Deja, 2021 m. lapkričio mėn. duomenimis, mūsų lūkesčių dar gerokai neatitiko visi prižiūrimi bankai.

Pranešimas spaudai

Kaip bankai atskleidžia informaciją apie klimato ir aplinkos riziką

Bankai turi tobulinti informacijos apie klimato ir aplinkos riziką atskleidimo tvarką. Ateityje tokios informacijos atskleidimo reikalavimai bus griežtesni, nes rinkos dalyviai ir plačioji visuomenė vis daugiau tikisi gauti išsamesnės informacijos.

Pranešimas spaudai

2024–2026 m. priežiūros prioritetai

Mūsų priežiūros prioritetų sąraše klimato ir aplinkos rizika įvardijama kaip vienas iš svarbiausių bankų pažeidžiamumo veiksnių ir aprašoma, kaip šį klausimą spręsime kaip priežiūros institucija.

Priežiūros prioritetai

Klimato ir aplinkos rizikos teminė peržiūra

Bankai turi dėti daugiau pastangų klimato ir aplinkos rizikai įvertinti ir valdyti. Mūsų 2022 m. teminė peržiūra parodo, kad esame įsipareigoję visapusiškai integruoti šią riziką į mūsų priežiūros grupių kasdienį darbą.

Pranešimas spaudai

Klimato kaita ir ECB

Klimato kaita daro didelę įtaką visoms mūsų, kaip centrinio banko ir priežiūros institucijos, funkcijoms. Būtent todėl imamės veiksmų visose srityse ir pagal savo kompetenciją stengiamės padėti spręsti šią pasaulinę problemą.

Kiti ECB veiksmai dėl klimato kaitos

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus