Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Klimaatverandering en bankentoezicht

Klimaatverandering leidt tot financiële risico’s

Klimaatverandering raakt aan de veiligheid van onze banksector door fysieke risico’s, zoals extreme weersomstandigheden, en transitierisico’s, zoals onzekerheden over de overgang naar een koolstofarme economie.

Als toezichthouder van Europese banken zorgen we ervoor dat banken risico’s, onder meer met betrekking tot klimaatverandering, op de juiste wijze identificeren, beheersen en verantwoorden. Zo zijn banken beter bestand tegen klimaat- en transitieschokken, wat weer bijdraagt aan de veiligheid en soliditeit van de banksector en het financiële stelsel in het eurogebied als geheel. 

Uitkomsten van de klimaatrisicostresstest 2022

Hoewel er enige vooruitgang is geboekt, blijkt uit onze eerste klimaatrisicostresstest dat banken op verschillende terreinen nog veel werk voor de boeg hebben.

Persbericht

Gids inzake klimaat- en milieurisico’s

Hoe verwachten we precies dat banken financiële klimaat- en milieurisico’s beheersen en verantwoorden? In de toezichtsgids geven we een uitgebreide toelichting.

Persbericht

Hoe banken klimaat- en milieurisico’s beheersen

Banken moeten hun werkwijzen aanpassen en hun inspanningen vergroten om klimaat- en milieurisico’s aan te pakken. Helaas voldeden de onder toezicht staande banken in november 2021 bij lange na niet aan onze verwachtingen op dit terrein.

Persbericht

Hoe banken klimaat- en milieurisico’s verantwoorden

Banken moeten hun werkwijzen voor het rapporteren van klimaat- en milieurisico’s verbeteren. De regelgeving voor dit soort verslaggeving zal in de toekomst strikter worden, omdat marktpartijen en het grote publiek in toenemende mate meer informatie verwachten.

Persbericht

Toezichtsprioriteiten voor de periode 2022-2024

Op de lijst met toezichtsprioriteiten hebben we klimaat- en milieurisico’s aangemerkt als een belangrijke kwetsbaarheid voor banken en beschrijven we hoe we hier vanuit onze rol als toezichthouder mee omgaan.

Toezichtsprioriteiten

Themaonderzoek klimaat- en milieurisico’s

Banken moeten meer doen om klimaat- en milieurisico’s te meten en te beheersen. Met ons themaonderzoek voor 2022 laten we zien dat we deze risico’s volledig integreren in het dagelijks werk van onze toezichthoudende teams.

Persbericht

Klimaatverandering en de ECB

Klimaatverandering heeft een belangrijke invloed op onze verantwoordelijkheden als centrale bank en toezichthouder. Daarom nemen we allerlei maatregelen om bij te dragen aan de aanpak van deze mondiale uitdaging.

De overige maatregelen van de ECB op het vlak van klimaatverandering

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders