Menu

Superviżuri nazzjonali

Dawn is-superviżuri nazzjonali huma l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti responsabbli għas-superviżjoni bankarja fil-pajjiżi parteċipanti.

Liema pajjiżi jipparteċipaw?

Lista ta’ banek ċentrali tal-UE

Xi banek ċentrali nazzjonali li mhumiex nominati bħala l-awtorità nazzjonali kompetenti għandhom kompetenzi superviżorji skont il-liġi nazzjonali. Se jibqgħu jwettqu dawn il-kompiti fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku kif stabbilit fir-Regolament MSU u r-Regolament Qafas dwar il-MSU.