Menu

Nationale toezichthouders

Deze nationale toezichthouders zijn de nationale bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor het bankentoezicht in de deelnemende landen.

Welke landen nemen deel?

Lijst van centrale banken van de EU

Sommige nationale centrale banken die niet zijn aangewezen als nationale bevoegde autoriteit hebben toezichthoudende bevoegdheden op grond van het nationale recht. Zij blijven deze taken binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme vervullen zoals dat is uiteengezet in de GTM-Verordening en de GTM-Kaderverordening.