Menu

Nationale tilsynsmyndigheder

Nedenstående nationale tilsynsmyndigheder er de kompetente nationale myndigheder, som er ansvarlige for banktilsynet i de deltagende lande.

Hvilke lande deltager?

EU's centralbanker

Nogle af de nationale centralbanker, der ikke er udpeget som den kompetente nationale myndighed, har tilsynsbeføjelser i henhold til national lovgivning. De udfører også fremover disse opgaver inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme som fastsat i SSM-forordningen og SSM-rammeforordningen.