Menu

Nacionalinės priežiūros institucijos

Šios nacionalinės priežiūros institucijos yra nacionalinės kompetentingos institucijos, vykdančios BPM dalyvaujančių šalių bankų priežiūrą.

Kurios šalys dalyvauja BPM?

ES šalių centrinių bankų sąrašas

Kai kurie nacionaliniai centriniai bankai, kurie nėra paskirtoji nacionalinė kompetentinga institucija, turi įgaliojimų priežiūros srityje pagal nacionalinę teisę. Bendrame priežiūros mechanizme jie vykdo priežiūros uždavinius, kaip nustatyta BPM reglamente ir BPM pagrindų reglamente.