Menu

Nacionalni nadzorniki

Nacionalni nadzorniki so pristojni nacionalni organi, ki izvajajo bančni nadzor v sodelujočih državah.

Katere države sodelujejo?

Seznam centralnih bank EU

Nekatere nacionalne centralne banke, ki niso imenovane za pristojni nacionalni organ, imajo nadzorne pristojnosti po nacionalni zakonodaji. Te pristojnosti še vedno izvajajo v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN), kot je določeno v uredbi o EMN in okvirni uredbi o EMN.