Menu

Kansalliset valvontaviranomaiset

Yhteisessä pankkivalvonnassa mukana olevissa maissa pankkivalvontatehtävistä vastaavat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset.

Mitkä maat ovat mukana yhteisessä pankkivalvonnassa?

EU:n kansalliset keskuspankit

Myös niillä kansallisilla keskuspankeilla, joita ei ole nimetty kansallisiksi toimivaltaisiksi viranomaisiksi, voi olla kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia valvontavaltuuksia. Ne jatkavat valvontatehtäviensä hoitamista YVM-asetuksen ja YVM-kehysasetuksen mukaisesti.