Kansalliset valvontaviranomaiset

Yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa maissa pankkivalvontatehtävistä vastaavat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset.

Mitkä maat osallistuvat yhteiseen valvontamekanismiin?


EU:n kansalliset keskuspankit

Myös niillä kansallisilla keskuspankeilla, joita ei ole nimetty kansallisiksi toimivaltaisiksi viranomaisiksi, voi olla kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia valvontavaltuuksia. Ne jatkavat valvontatehtäviensä hoitamista yhteisessä pankkivalvontamekanismissa YVM-asetuksen ja YVM-kehysasetuksen mukaisesti.