Menu

Vnitrostátní orgány dohledu

Těmito vnitrostátními orgány dohledu jsou vnitrostátní příslušné orgány, které odpovídají za bankovní dohled ve zúčastněných státech.

Které státy se SSM účastní?

Seznam centrálních bank států EU

Některé národní centrální banky, které nejsou určené jako vnitrostátní příslušné orgány, mají působnost v oblasti dohledu podle vnitrostátních právních předpisů. Nadále plní tyto úkoly v rámci jednotného mechanismu dohledu, jak je stanoveno v nařízení o SSM a v nařízení o rámci SSM.