Menu

Nationella tillsynsmyndigheter

Dessa nationella tillsynsmyndigheter är de nationella behöriga myndigheter som ansvarar för banktillsynen i de deltagande länderna.

Vilka länder deltar?

Lista över centralbanker i EU

Vissa nationella centralbanker som inte är nationell behörig myndighet har tillsynsbefogenheter enligt nationell lagstiftning. De fortsätter att utföra de uppgifterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen i enlighet med vad som anges i SSM-förordningen och i ramförordningen om SSM.