Menu

Autoritățile naționale de supraveghere

Aceste autorități naționale de supraveghere sunt autoritățile naționale competente responsabile de supravegherea bancară în țările participante.

Ce țări participă?

Lista băncilor centrale din UE

Unele bănci centrale naționale care nu au fost desemnate drept autoritatea națională competentă dispun de competențe de supraveghere în temeiul legislației naționale. Acestea îndeplinesc în continuare aceste atribuţii în cadrul Mecanismului unic de supraveghere, astfel cum se prevede în Regulamentul privind MUS și în Regulamentul-cadru privind MUS.