Menu

Riiklikud järelevalveasutused

Alltoodud riiklikud järelevalveasutused on liikmesriikide pädevad asutused, kes vastutavad pangandusjärelevalve eest osalevates riikides.

Osalevad riigid

ELi keskpankade nimekiri

Mõne riigi keskpangal, keda ei ole nimetatud riiklikuks pädevaks asutuseks, on järelevalvepädevus siseriikliku õiguse kohaselt. Need keskpangad jätkavad järelevalveülesannete täitmist ühtse järelevalvemehhanismi määruses ja ühtse järelevalvemehhanismi raammääruses sätestatud ühtse järelevalvemehhanismi raames.