Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εθνικές εποπτικές αρχές

Οι ακόλουθοι φορείς αποτελούν τις εθνικές αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την τραπεζική εποπτεία στις συμμετέχουσες χώρες.

Ποιες χώρες συμμετέχουν;
Κατάλογος κεντρικών τραπεζών της ΕΕ

Ορισμένες εθνικές κεντρικές τράπεζες που δεν έχουν οριστεί ως εθνικές αρμόδιες αρχές έχουν εποπτικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι τράπεζες αυτές συνεχίζουν να εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού όπως ορίζεται στον κανονισμό για τον ΕΕΜ και στον κανονισμό για το πλαίσιο του ΕΕΜ.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων