Menu

Национални надзорни органи

Посочените национални надзорни органи са националните компетентни органи, които отговарят за банковия надзор в участващите държави.

Кои държави участват?

Списък на централните банки от ЕС

Някои национални централни банки, които не са определени като национални компетентни органи, притежават надзорни компетенции съгласно националното законодателство. Те продължават да изпълняват тези задачи в рамките на единния надзорен механизъм, както е посочено в Регламента за ЕНМ и Рамковия регламент за ЕНМ.