Menu

Valstu uzraudzības iestādes

Šīs valstu uzraudzības iestādes ir valstu kompetentās iestādes, kuras atbildīgas par banku uzraudzību iesaistītajās valstīs.

Kuras valstis piedalās?

ES valstu centrālo banku saraksts

Dažām nacionālajām centrālajām bankām, kuras nav norīkotas kā valstu kompetentās iestādes, saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem uzticēta uzraudzības kompetence. Tās turpina pildīt šos uzdevumus Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, kā noteikts VUM regulā un VUM pamatregulā.