Menu

Portál bankovního dohledu

Přes tuto vstupní bránu se dostanete k našim online službám, které souvisejí s bankovním dohledem.

Poté, co se přihlásíte, budete moci předkládat informace a s pracovníky dohledu o těchto službách komunikovat.

Naše služby

Procesy dohledu

Dohlížené banky mohou používat portál IMAS k předkládání informací souvisejících s procesy dohledu, sledovat jejich status a vyměňovat si informace s pracovníky dohledu.


Více informací

Výměna dokumentů

Externí organizace a partneři mohou používat platformu ASTRA k bezpečnému sdílení obsahu a výměně dokumentů se zaměstnanci ECB.


Více informací

Oznamování porušení pravidel

Použijte platformu ECB pro whistleblowing k oznámení podezření, že ECB, vnitrostátní orgán dohledu nebo dohlížená banka porušily právní předpisy EU v oblasti bankovního dohledu.


Více informací

Sběr údajů

Zpravodajské jednotky mohou k výměně strukturovaných údajů s ECB využít platformu CASPER.


Více informací