Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při plnění svých úkolů Evropská centrální banka (ECB) zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, jmenovitě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Nařízení (EU) 2018/1725

O tom, jak ECB zpracovává vaše osobní údaje, se dozvíte v našich prohlášeních o ochraně osobních údajů, kde je vysvětleno:

  • kdo údaje spravuje a zpracovává
  • proč jsou osobní údaje zpracovávány a na jakém právním základě
  • jaké kategorie údajů jsou shromažďovány
  • jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány
  • kdo jsou příjemci osobních údajů
  • jak můžete vykonávat svá práva na ochranu údajů
  • jak se obrátit na inspektora ochrany údajů ECB, máte-li k ochraně údajů dotazy
  • jak se obrátit na inspektora ochrany údajů ECB, přejete-li si podat stížnost, že vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725 byla v důsledku zpracovávání vašich osobních údajů porušena.

Tato prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme upravovat v závislosti na změnách právního prostředí. Prohlášení o ochraně osobních údajů na výše uvedeném seznamu obsahují aktuální informace o zpracování údajů ECB.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na inspektora ochrany údajů ECB na adrese DPO@ecb.europa.eu.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)