Verklaring betreffende gegevensbescherming

De Europese Centrale Bank (ECB) hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De procedures van de ECB voor de bescherming van persoonsgegevens zijn gebaseerd op Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

De ECB verzamelt en gebruikt uw contactgegevens voor het in rekening brengen van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen, in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism of SSM) en overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013. De ECB beheert het gehele gegevensverwerkingsproces.

De ECB zal uw contactgegevens uitsluitend delen op "need-to-know"-basis met instellingen die deel uitmaken van de bankenunie, zoals de nationale bevoegde autoriteiten, de nationale afwikkelingsautoriteiten en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad.

Verklaring betreffende gegevensbescherming