Declarație privind protecția datelor

Banca Centrală Europeană (BCE) se angajează să protejeze datele cu caracter personal. Procedurile BCE privind protecția datelor cu caracter personal se întemeiază pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.

BCE colectează și utilizează datele dumneavoastră de contact în scopul perceperii de taxe anuale de supraveghere în cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS), în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013. BCE este operatorul responsabil de prelucrarea datelor.

BCE va partaja datele dumneavoastră de contact numai pe baza principiului „necesității de a cunoaște” cu instituțiile care fac parte din uniunea bancară, precum autoritățile naționale competente, autoritățile naționale de rezoluție și Comitetul unic de rezoluție.

Declarație privind protecția datelor