Dikjarazzjoni fuq il-ħarsien tad-dejta

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) huwa marbut li jħares id-dejta personali. Il-proċeduri tal-BĊE għall-ħarsien tad-dejta personali huma msejsin fuq ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000.

Il-BĊE juża d-dejta ta’ kuntatt biex jiġbor it-tariffi superviżorji annwali skont il-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) u l-Artikolu 30 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013. Il-BĊE huwa l-kontrollur tal-operazzjoni li tipproċessa d-dejta.

Il-BĊE jaqsam id-dettalji ta’ kuntatt tiegħek biss ma’ istituzzjonijiet li jiffurmaw parti mill-unjoni bankarja, bħall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni u l-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni.

Dikjarazzjoni fuq il-ħarsien tad-dejta