Prohlášení o ochraně údajů

Evropská centrální banka (ECB) je povinna chránit osobní údaje. Postupy ECB upravující ochranu osobních údajů vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

ECB shromažďuje a používá Vaše kontaktní údaje za účelem uložení ročního poplatku za dohled v rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM) podle článku 30 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013. Kontrolu zpracování údajů vykonává ECB.

ECB poskytne vaše kontaktní údaje na základě potřeby přístupu k informacím, a to pouze institucím, které jsou součástí bankovní unie, např. vnitrostátním příslušným orgánům, vnitrostátním regulatorním orgánům a Jednotnému výboru pro řešení krizí.

Prohlášení o ochraně údajů