Erklæring om beskyttelse af oplysninger

Den Europæiske Centralbank (ECB) er forpligtet til at beskytte personoplysninger. ECB's procedurer til beskyttelse af personoplysninger er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

ECB indsamler og anvender kontaktoplysninger med henblik på at opkræve årlige tilsynsgebyrer inden for rammerne af Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013. ECB er den registeransvarlige for behandlingen af personoplysninger.

Erklæring om beskyttelse af oplysninger