Erklæring om beskyttelse af oplysninger

Den Europæiske Centralbank (ECB) er forpligtet til at beskytte personoplysninger. ECB's procedurer til beskyttelse af personoplysninger er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

ECB indsamler og anvender kontaktoplysninger med henblik på at opkræve årlige tilsynsgebyrer inden for rammerne af Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013. ECB er den registeransvarlige for behandlingen af personoplysninger.

ECB deler kun disse kontaktoplysninger med institutioner, der er en del af bankunionen (fx kompetente nationale myndigheder, nationale afviklingsmyndigheder og Den Fælles afviklingsinstans) hvis det er nødvendigt.

Erklæring om beskyttelse af oplysninger