Izjava o zaštiti podataka

Europska središnja banka (ESB) obvezuje se štititi osobne podatke. Postupci ESB‑a za zaštitu osobnih podataka temelje se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

ESB prikuplja i upotrebljava vaše podatke za kontakt u svrhu ubiranja godišnjih naknada za nadzor u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) na temelju članka 30. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. ESB je voditelj obrade u postupcima obrade podataka.

Izjava o zaštiti podataka