Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zaštita podataka

Izjava o zaštiti privatnosti u obradi osobnih podataka povezanih s ubiranjem naknade

 1. Pravni okvir zaštite podataka koji se primjenjuje na Europsku središnju banku

  Europska središnja banka (ESB) obrađuje osobne podatke povezane s ubiranjem naknade u skladu s pravom Europske unije koje se odnosi na zaštitu podataka. (Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.))

 2. Europska središnja banka u ulozi voditelja obrade osobnih podataka

  ESB je voditelj obrade osobnih podataka povezanih s ubiranjem naknade. Za taj je postupak odgovorna uprava ESB‑a Financije u glavnoj upravi Potpora poslovanju.

 3. Svrha obrade osobnih podataka u Europskoj središnjoj banci

  Osobni podatci obrađuju se za potrebe komunikacije o godišnjim naknadama za nadzor, odnosno za potrebe izračuna i ubiranja godišnje naknade za nadzor u sklopu SSM‑a u skladu s člankom 30. uredbe o SSM‑u (Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.)).

 4. Zakonitost obrade podataka u Europskoj središnjoj banci

  Obrada osobnih podataka u svrhu koja je navedena u točki 3. potrebna je u smislu članka 5. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2018/1725 u vezi s člankom 30. uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor (Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41) (SL L 311, 31.10.2014., str. 23.)).

 5. Kategorije osobnih podataka koje obrađuje Europska središnja banka

  ESB obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

  • ime i prezime
  • radno mjesto
  • organizacijska jedinica
  • poslovna adresa i e-adresa
  • poslovni telefonski broj i broj telefaksa
  • potpis ovlaštene osobe.
 6. Pristup osobnim podatcima koje obrađuje Europska središnja banka

  Osobni podatci pohranjeni su u sigurnu informacijskom sustavu i zaštićeni su zaporkom. Pristup sustavu ima ograničen broj zaposlenika ESB‑a koji obavljaju zadatke povezane s ubiranjem godišnjih naknada za nadzor. Dio osobnih podataka može obrađivati i ograničen broj zaposlenika ESB-a koji rade u upravi Unutarnja revizija i uključeni su u revizije ili ispitivanja povezana s ubiranjem naknada.

  Osim toga, ESB može dati osobne podatke nacionalnim nadležnim tijelima, nacionalnim tijelima za sanaciju i Jedinstvenom sanacijskom odboru na temelju načela nužnog poznavanja.

 7. Razdoblje zadržavanja podataka

  ESB drži osobne podatke onoliko dugo koliko su potrebni za ubiranje godišnjih naknada za nadzor. Osoba na koju se podatci odnose (osoba za kontakt) može izravno upravljati svojim osobnim podatcima. Podatci (a) ostaju na mrežnom portalu ESB‑a tijekom cijelog razdoblja u kojem je osoba za kontakt odgovorna za ubiranje naknada od njezine institucije i (b) posuvremenjuju se i zamjenjuju novim informacijama koje dostavi osoba za kontakt. O svim promjenama podataka treba bez odgode obavijestiti ESB i baza podataka pravodobno će se posuvremeniti.

 8. Prava osoba na koje se podatci odnose

  Imate pravo pristupiti svojim osobnim podatcima i ispraviti sve netočne ili nepotpune podatke. Uz određena ograničenja, imate pravo:

  • izbrisati svoje osobne podatke
  • ograničiti obradu svojih osobnih podataka i uložiti prigovor na njihovu obradu u skladu s člancima 19., 20. i 23. Uredbe (EU) 2018/1725.
 9. Kome se možete obratiti s upitima i zahtjevima

  Kako biste ostvarili svoja prava, obratite nam se na e-adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Imate li pitanja o zaštiti osobnih podataka, obratite se ESB‑ovu službeniku za zaštitu podataka na e-adresu dpo@ecb.europa.eu.

  Osim toga, ESB je svim osobama na koje se podatci odnose omogućio da se korisničkim imenom i zaporkom prijave na njegov mrežni portal i tako izravno pristupe svojim osobnim podatcima u njegovu IT sustavu. Osobe na koje se podatci odnose mogu u svakom trenutku izmijeniti sve osobne podatke, osim naziva i broja obveznika naknade. Upute za izmjenu naziva obveznika naknade možete pronaći u sljedećem tekstu: postupak imenovanja obveznika naknade. Pitanja možete poslati na e-adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Obraćanje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka

  Ako smatrate da su u obradi vaših osobnih podataka prekršena prava koja imate u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

 11. Izmjene Izjave o zaštiti privatnosti

  Izjava o zaštiti privatnosti može biti izmijenjena zbog promjene zakonodavstva.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje