Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Varstvo podatkov

Izjava o varstvu zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi z nadomestili za nadzor

 1. Pravni okvir za varstvo podatkov, ki ga uporablja Evropska centralna banka

  Evropska centralna banka (ECB) obdeluje osebne podatke v zvezi z nadomestili za nadzor v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov. (Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21. 11. 2018, str. 39))

 2. Evropska centralna banka kot upravljavec obdelave osebnih podatkov

  Upravljavec obdelave osebnih podatkov v zvezi z nadomestili za nadzor je ECB. Za obdelavo je odgovoren njen generalni direktorat Korporativne storitve/direktorat Finance.

 3. Namen obdelave osebnih podatkov s strani Evropske centralne banke

  Osebni podatki se obdelujejo z namenom upravljanja komunikacije v zvezi z letnimi nadomestili za nadzor, tj. za izračun in zaračunavanje letnih nadomestil za nadzor v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN), kot predvideva člen 30 uredbe o EMN (Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29. 10. 2013, str. 63)).

 4. Zakonitost postopkov obdelave podatkov s strani Evropske centralne banke

  Obdelava osebnih podatkov za namen, opredeljen v točki 3 zgoraj, je potrebna v smislu člena 5(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2018/1725 v povezavi s členom 30 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor (Uredba (EU) št. 1163/2014 Evropske centralne banke z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2014/41) (UL L 311, 31. 10. 2014, str. 23)).

 5. Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje Evropska centralna banka

  ECB obdeluje naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek
  • naziv delovnega mesta
  • organizacijska enota
  • naslov za poslovno korespondenco in e-poštni naslov
  • številka službenega telefona in faksa
  • podpis pooblaščenih oseb
 6. Dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje Evropska centralna banka

  Osebni podatki so shranjeni v varovanem in z geslom zaščitenem računalniškem sistemu. Dostop do tega sistema ima samo omejeno število zaposlenih v ECB, ki so pristojni za opravljanje nalog, potrebnih za zaračunavanje letnih nadomestil za nadzor. Poleg tega lahko nekatere osebne podatke nadalje obdeluje tudi omejeno število zaposlenih v direktoratu ECB Notranja revizija, ki sodelujejo pri revizijah ali izvajajo specifična poizvedovanja v zvezi z zbiranjem nadomestil za nadzor.

  ECB lahko osebne podatke deli tudi s pristojnimi nacionalnimi organi, nacionalnimi organi za reševanje in Enotnim odborom za reševanje, če za to obstaja potreba.

 7. Obdobje hrambe podatkov

  ECB hrani osebne podatke tako dolgo, kot je potrebno za namene zaračunavanja letnih nadomestil za nadzor. Osebne podatke lahko neposredno upravljajo posamezniki, na katere se podatki nanašajo (kontaktne osebe). Podatki (a) ostanejo na spletnem portalu ECB tako dolgo, kot je kontaktna oseba v instituciji odgovorna za zbiranje nadomestil za nadzor te institucije, ter (b) se posodabljajo in nadomestijo z novimi informacijami, ki jih posreduje kontaktna oseba. Vse spremembe v zvezi s tem je treba nemudoma sporočiti Evropski centralni banki, da se baza podatkov pravočasno posodobi.

 8. Pravice, ki jih imate kot posamezniki, na katere se nanašajo podatki

  Imate pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov in da popravite nepravilne ali nepopolne podatke. Imate tudi pravico (z nekaj omejitvami):

  • da svoje osebne podatke izbrišete
  • da omejite obdelavo svojih osebnih podatkov ali ji nasprotujete v skladu s členi 19, 20 in 23 Uredbe (EU) 2018/1725
 9. Kontaktni podatki za vprašanja in zahtevke

  Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da nam pišete na e-poštni naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Vsa vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko po e-pošti pošljete uradni osebi za varstvo podatkov v ECB na naslov dpo@ecb.europa.eu.

  Poleg tega vam je ECB prek spletnega portala, v katerega se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, kot posameznikom, na katere se nanašajo podatki, omogočila neposreden dostop do vaših osebnih podatkov, shranjenih v računalniškem sistemu ECB. Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko svoje osebne podatke kadarkoli spremenijo, z izjemo imena zavezanca za plačilo nadomestila in številke zavezanca za plačilo nadomestila. Informacije o tem, kako lahko spremenite ime zavezanca za plačilo nadomestila, najdete v razdelku Pogosta vprašanja: Kako posredujemo kontaktne podatke zavezanca?. Vprašanja lahko pošljete po e-pošti na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Evropski nadzornik za varstvo podatkov

  Če menite, da so vam bile pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725 kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravico, da kadarkoli vložite pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

 11. Spremembe te izjave o varstvu zasebnosti

  Izjava o varstvu zasebnosti se lahko spremeni, da se upoštevajo novosti na pravnem področju.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo