Izjava o varstvu podatkov

Evropska centralna banka (ECB) je zavezana varovanju osebnih podatkov. Njeni postopki temeljijo na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

ECB zbira in uporablja vaše kontaktne podatke za potrebe zaračunavanja letnih nadomestil za nadzor v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN), tj. po členu 30 Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013. Nadzornik postopkov za obdelavo podatkov je ECB.

ECB vaše osebne podatke izmenjuje samo z drugimi institucijami, ki tvorijo bančno unijo, kot so pristojni nacionalni organi, nacionalni organi za reševanje in Enotni odbor za reševanje, in sicer samo v primerih, ko je to dejansko potrebno.

Izjava o varstvu podatkov