Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Központi Bank (EKB) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A kapcsolódó eljárásrend az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletén alapul.

Az EKB az elérhetőségi adatokat – a 1024/2013/EU tanácsi rendelet (2013. október 15.) 30. cikkének megfelelően – az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) keretében kirovandó éves felügyeleti díjjal összefüggésben gyűjti és használja fel. Az adatfeldolgozás kontrolleri funkcióját az EKB látja el.

Az EKB csak olyan intézményekkel osztja meg a kapott elérhetőségi információkat, amelyeknek erre a bankunió részeként szükségük van, így például az illetékes nemzeti hatóságokkal, a nemzeti szanálási hatóságokkal és az Egységes Szanálási Testülettel.

Adatvédelmi nyilatkozat