Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výroční zpráva

ECB zveřejňuje výroční zprávu o plnění svých úkolů dohledu za každý rok. Zveřejněna je obvykle v březnu následujícího roku a Evropskému parlamentu ji předkládá předseda Rady dohledu ECB na veřejném slyšení.

2022

V ČÍSLECH

14,7 %

Poměr CET1

Bankovní sektor eurozóny byl nadále odolný – souhrnný poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) bank na konci třetího čtvrtletí roku 2022 činil 14,7 %, což je jen mírně pod úrovní z konce roku 2019. Vzhledem k tomu, že bankovní sektor vykazoval během roku 2022 rekordní úrovně ziskovosti, byl pokles souhrnného poměru CET1 způsoben především růstem aktiv.

Více k tématu
7,6 %

RoE

Poměr kapitálové návratnosti bank (RoE) vzrostl na 7,6 %, což je nejvyšší úroveň za několik let, ale stále se nacházel pod úrovní jejich průměrných nákladů na emisi akcií. Nárůst poměru kapitálové návratnosti byl způsoben především vysokými zisky spojenými s rostoucími úrokovými sazbami a byl podporován nízkými náklady na riziko.

Více k tématu
2 582

Rozhodnutí vydaná v rámci bankovního dohledu

Rada dohledu ECB v roce 2022 přijala 2 582 rozhodnutí v oblasti dohledu. Většina těchto rozhodnutí se týkala hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti (44,9 %), vnitrostátních pravomocí (9,7 %), procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (8,7 %), interních modelů (8,5 %), kapitálu (7,7 %) a podávání zpráv ad hoc (4,7 %).

Více k tématu

Předložení zprávy v Evropském parlamentu

Přečtěte si úvodní prohlášení, které při předkládání výroční zprávy pronesl předseda Rady dohledu Andrea Enria před Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu.

Přečtěte si úvodní prohlášení

Celá zpráva

Podívejte se na rekapitulaci toho, co jsme v minulém roce učinili v oblasti bankovního dohledu.

Přečíst celou zprávu

Povinnost podávat zprávy

Výroční zprávu o činnosti dohledu předkládá ECB Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie, Euroskupině, Evropské komisi a národním parlamentům zemí eurozóny.

Přečtěte si více
VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

WEBCASTY

Předseda Rady dohledu pravidelně vystupuje před Evropským parlamentem.

Slyšení v Evropském parlamentu

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)