Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výroční zpráva

ECB zveřejňuje výroční zprávu o plnění svých úkolů dohledu za každý rok. Zveřejněna je obvykle v březnu následujícího roku a Evropskému parlamentu ji předkládá předseda Rady dohledu ECB na veřejném slyšení.

2021

V ČÍSLECH

15,6 %

Poměr CET1

Poměr kmenového kapitálu bank tier 1 dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 2020 úrovně 15,6 %, na které se v roce 2021 stabilizoval. Odolnost bank během krize lze částečně přičíst opatřením veřejné podpory a včasným dohledovým a regulačním opatřením přijatým v reakci na krizi.

Více informací
7,2 %

RoE

Poměr kapitálové návratnosti bank vzrostl na 7,2 %, což je nejvyšší úroveň za několik let, ale stále pod úrovní průměrných nákladů bank na emisi akcií. Tento nárůst byl způsoben především cyklickým snížením úrovně toků znehodnocení.

Více informací
2 362

Rozhodnutí dohledu

Rada dohledu ECB přijala 2 362 rozhodnutí. Většina těchto rozhodnutí v oblasti dohledu se týkala postupů hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti (49,2 %), interních modelů (11,2 %), vlastního kapitálu (9,5 %), vnitrostátních pravomocí (9,5 %) a kvalifikovaných účastí (3,8 %).

Více informací

Předložení zprávy v Evropském parlamentu

Přečtěte si úvodní prohlášení, které při předkládání výroční zprávy pronesl předseda Rady dohledu Andrea Enria před Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu.

Přečtěte si úvodní prohlášení

Celá zpráva

Podívejte se na rekapitulaci toho, co jsme v minulém roce učinili v oblasti bankovního dohledu.

Přečíst celou zprávu

Povinnost podávat zprávy

Výroční zprávu o činnosti dohledu předkládá ECB Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie, Euroskupině, Evropské komisi a národním parlamentům zemí eurozóny.

Přečtěte si více
VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

WEBCASTY

Předseda Rady dohledu pravidelně vystupuje před Evropským parlamentem.

Slyšení v Evropském parlamentu

Všechny stránky v této části

Whistleblowing