Menu

Výroční zpráva

Každý rok zpravidla v březnu zveřejňuje ECB výroční zprávu o činnosti dohledu za předchozí rok.

Evropskému parlamentu ji na veřejném slyšení obvykle představuje předseda Rady dohledu ECB.

Výroční zpráva
2020

Rok 2020
v číslech
15,2 %

Poměr CET1

Poměr kmenového kapitálu tier 1 bank se od r. 2019 mírně zvýšil a ve 3. čtvrtletí r. 2020 činil 15,2 %. Příčinou byla částečně mimořádná opatření na pomoc v oblasti dohledu, regulace a daní přijatá v reakci na krizi.

2,1 %

RoE

Poměr kapitálové návratnosti (RoE) bank klesl z 5,2 % na konci r. 2019 na 2,1 %. Výrazný pokles ziskovosti byl přímým důsledkem koronavirové pandemie.

2 643

Rozhodnutí dohledu

Rada dohledu přijala 2 643 rozhodnutí; většinou se jednalo o hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti (1 165), ale některá z nich se týkala také koronavirové krize (257) a interních modelů (245).

Povinnost podávat zprávy

ECB předkládá výroční zprávu o činnosti dohledu Evropskému parlamentu, Radě EU, Euroskupině, Evropské komisi a národním parlamentům zemí eurozóny.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014