Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výroční zpráva

ECB zveřejňuje výroční zprávu o plnění svých úkolů dohledu. Zveřejněna je obvykle v březnu následujícího roku a Evropskému parlamentu ji předkládá předseda Rady dohledu ECB na veřejném slyšení.

2023

V ČÍSLECH

15,6%

Poměr CET1

Banky jsou celkově dobře kapitálově vybaveny a disponují robustními kapitálovými a likviditními pozicemi. Souhrnný kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) bank se vrátil na historická maxima z roku 2021 a ve třetím čtvrtletí roku 2023 činil 15,6 %.

Další informace o odolnosti bank
10,0%

RoE

Ve třetím čtvrtletí 2023 činila souhrnná anualizovaná roční návratnost kapitálu bank 10 %, což představuje nárůst oproti 7,6 % o rok dříve. V roce 2022 a v prvních devíti měsících roku 2023 byly hlavním faktorem ziskovosti čisté úrokové marže.

Další informace o výkonnosti bank
2 403

Rozhodnutí vydaná v rámci bankovního dohledu

Rada dohledu přijala v roce 2023 celkem 2 403 rozhodnutí v oblasti dohledu. Většina se týkala hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti (48,4 %), kapitálu (9,6 %), vnitrostátních pravomocí (7,9 %), interních modelů (7,7 %), procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (4,7 %) a podávání zpráv ad hoc (4,7 %).

Další informace o rozhodování

Předložení zprávy v Evropském parlamentu

Přečtěte si úvodní prohlášení, které při předkládání výroční zprávy pronesla předsedkyně Rady dohledu Claudia Buchová před Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu.

Přečtěte si úvodní prohlášení

Celá zpráva

Podívejte se na to, co jsme v bankovním dohledu ECB za poslední rok udělali.

Přečíst celou zprávu

Povinnost podávat zprávy

Výroční zprávu o činnosti dohledu předkládá ECB Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie, Euroskupině, Evropské komisi a národním parlamentům zemí eurozóny.

Přečtěte si více
VIZ TAKÉ

Související informace

WEBCASTY

Předseda Rady dohledu pravidelně vystupuje před Evropským parlamentem.

Slyšení v Evropském parlamentu

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)