Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Adatvédelmi nyilatkozat nyilvános konzultációkhoz

Az EKB-ra alkalmazandó adatvédelmi jogi feltételrendszer

Az összes személyes adat feldolgozása az uniós adatvédelmi joggal összhangban zajlik. (Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1725 (EU) rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről; HL L 295, 2018.11.21., 39–98. o.)

Adatkezelő

A személyes adatok feldolgozásának célját és módját meghatározó adatkezelő az Európai Központi Bank (EKB). Az EKB-nak a nyilvános konzultációt irányító egysége felel a hozzászólók személyes adatainak kezeléséért.

A személyes adatok kezelésének célja és jogi alapja

A nyilvános konzultáció célja az érintettek nézeteinek összegyűjtése és közzététele az EKB honlapján.

A személyes adatokat a következő célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 1. Nyilvános konzultációk szervezése, lebonyolítása

  A válaszadónak meg kell neveznie magát és azt a szervezetet, amelynek a nevében észrevételt tesz, valamint meg kell adnia a nyilvános konzultáció szervezéséhez és lebonyolításához szükséges elérhetőségeit. A névtelen hozzászólásokat elvben nem vesszük figyelembe, tartalmukat nem tesszük közzé.

  A személyes adatoknak az említett adminisztrációs célokra való feldolgozásához a következő jogalapok rendelhetők: Az (EU) 2018/1725 rendelet 5.1 cikkének (a) pontja együtt az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. és 13. cikkeivel, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 282.-től 284.-ig terjedő cikkeivel, összhangban az EUSZ 1. és 11. cikkeivel.

 2. A hozzászólók személyes adatainak közzététele az EKB honlapján

  A hozzászólók személyes adatainak (név, elérhetőség) az EKB honlapján való közzététele az (EU) 2018/1725 rendelet 5.1 cikkének (d) pontja alapján önkéntes alapon történik. A hozzászólók bármikor, bárminemű hátrányos következmény nélkül visszavonhatják a beleegyezésüket a SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu e-mail címre írt levél útján. A személyes adataik kezelése a hozzájárulás visszavonásával megszűnik, de a visszavonás előtti adatok kezelése jogszerű marad. Amennyiben a hozzászólók úgy kívánják, hogy személyes adataik ne jelenjenek meg az EKB honlapján, hozzászólásukat névtelenül tesszük közzé.

  Ezen túlmenően, a nyilvános konzultációval összefüggő olyan dokumentumokat mint például az állásfoglalások vagy a háttéranyagok érkezésükkel párhuzamosan publikáljuk. A hozzászólóknak ezért ügyelniük kell arra, hogy amennyiben névtelenségüket meg kívánják őrizni, személyes adataik ne szerepeljenek a beadott anyagokban.

A személyes adatok fogadói

A személyes adatok az alábbi személyekhez kerülnek:

 • a konzultációt elindító illetékes EKB-s szervezeti egység, osztály vagy igazgatóság kijelölt dolgozói;
 • egyéb megbízott EKB-s alkalmazottak, akik a nyilvános konzultációhoz kapcsolódó konkrét ügyekben nyújtanak véleményt vagy tanácsot, így például a Jogi Szolgálatok;
 • a nagyközönség, amennyiben a személyes adatokat (név, vezetéknév) tartalmazó hozzászólás megjelenik az EKB honlapján.

Megőrzési idő

A személyes adatokat addig tartjuk meg, ameddig szükség van a konzultációból eredő intézkedésekre az érintett személyes adatok kezelési céljával kapcsolatban.

A névtelen válaszok összefoglalója megjelenik az EKB honlapján, és határozatlan ideig ott is marad.

A hozzászólók jogai

A hozzászólóknak jogukban áll személyes adataik megtekintése és a hibás vagy hiányos adatok korrigálása. Ugyancsak jogukban áll az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében (bizonyos megkötésekkel) a személyes adatok törlése, feldolgozásának korlátozása vagy kifogásolása. A jogok érvényesítése a SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu e-mail címre írt üzenet útján történik.

További kérdés esetén az EKB adatvédelmi biztosát lehet megkeresni a dpo@ecb.europa.eu e-mail címen.

Jogorvoslat

Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatai feldolgozása következtében az (EU) 2018/1725 rendeletben lefektetett jogai sérülnek, bármikor jogában áll panaszt tenni az Európai Adatvédelmi Biztosnál.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az adatvédelmi nyilatkozat az új jogi fejlemények figyelembevétele céljából módosulhat.

Visszaélés bejelentése