Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Izjava o varstvu zasebnosti pri javnih posvetovanjih

Pravni okvir za varstvo podatkov, ki ga uporablja ECB

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov. (Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES, UL L 295, 21. 11. 2018, str. 39–98.)

Upravljavec podatkov

Upravljavec podatkov, ki določa namen in način obdelave osebnih podatkov, je Evropska centralna banka (ECB). Za obdelavo vaših osebnih podatkov je odgovorna tista enota v ECB, ki organizira javno posvetovanje.

Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga

Cilj javnega posvetovanja je pridobiti mnenja zainteresiranih strani, ki jih posvetovanje zadeva, in ta mnenja nato objaviti na spletnem mestu ECB.

Vaši osebni podatki se tako zbirajo in obdelujejo v naslednje namene:

 1. Organizacija in upravljanje javnega posvetovanja

  Za namen organizacije in upravljanja javnega posvetovanja morate identificirati sebe in organizacijo, v imenu katere se odzivate na posvetovanje, ter navesti kontaktne podatke. Anonimni prispevki načeloma ne bodo upoštevani, njihova vsebina pa ne bo objavljena.

  Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v že omenjene administrativne namene je člen 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725 v povezavi s členom 5 in členom 13 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členi 282 do 284 Pogodbe o delovanju Evropske unije in v skladu s členom 1 in členom 11 PEU.

 2. Objava osebnih podatkov udeležencev posvetovanja na spletnem mestu ECB

  Objava osebnih podatkov udeležencev (na primer imena in kontaktnih podatkov) na spletnem mestu ECB je na podlagi člena 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725 prostovoljna. Udeleženci lahko svoje soglasje brez negativnih posledic kadarkoli umaknejo tako, da pišejo na elektronski naslov SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Ko bodo umaknili soglasje, se bo prihodnja obdelava njihovih osebnih podatkov končala, vendar bo predhodna obdelava podatkov ostala zakonita. Če udeleženci zavrnejo objavo svojih osebnih podatkov na spletnem mestu ECB, bo njihov prispevek objavljen anonimno.

  Poleg tega bodo dokumenti, predloženi v okviru javnega posvetovanja, na primer dokumenti o stališču ali referenčni dokumenti, objavljeni v obliki, v kakršni so bili prejeti. Zato naj udeleženci v predložene dokumente ne vključijo osebnih podatkov, če želijo, da bo objava anonimna.

Prejemniki osebnih podatkov

Prejemniki osebnih podatkov so:

 • posebej določeni zaposleni v enoti/oddelku/direktoratu ECB, odgovornem za organizacijo posvetovanja
 • drugi posebej določeni zaposleni v ECB, ki z mnenji in nasveti pomagajo v specifičnih primerih v zvezi z javnim posvetovanjem, kot na primer Pravna služba
 • širša javnost, če je prispevek, ki vsebuje osebne podatke (na primer ime, priimek), objavljen na spletnem mestu ECB

Čas hrambe

Osebni podatki se hranijo tako dolgo, dokler so po posvetovanju potrebne nadaljnje aktivnosti, kar zadeva namen obdelave teh osebnih podatkov.

Povzetek anonimnih odzivov je objavljen na spletnem mestu ECB, kjer objava ostane neomejeno dolgo.

Vaše pravice

Imate pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov in da popravite podatke, ki so nepravilni ali nepopolni. Imate tudi pravico (z nekaj omejitvami), da svoje osebne podatke izbrišete in da omejite njihovo obdelavo ali ji ugovarjate v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725. Svoje pravice lahko uveljavite tako, da nam pišete na elektronski naslov SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete tudi na uradno osebo za varstvo podatkov v ECB (dpo@ecb.europa.eu).

Pritožba

Če menite, da so vam bile pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725 kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravico, da kadarkoli vložite pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Spremembe izjave o varstvu zasebnosti

Izjava o varstvu zasebnosti se lahko spremeni, da se upoštevajo novosti na pravnem področju.

Žvižgaštvo