Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Izjava o zaštiti privatnosti u sklopu javnog savjetovanja

Pravni okvir zaštite podataka koji se primjenjuje na ESB

Svi osobni podatci obrađuju se u skladu s pravom Europske unije povezanim sa zaštitom podatka. (Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ, SL L 295, 21.11.2018., str. 39.–98.)

Voditelj obrade

Voditelj obrade koji određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka je Europska središnja banka (ESB). Za obradu vaših osobnih podataka odgovorna je jedinica ESB‑a koja provodi javno savjetovanje.

Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka

Javno savjetovanje provodi se kako bi se prikupila mišljenja dionika na koje uredba utječe i kako bi se njihova mišljenja objavila na mrežnim stranicama ESB‑a.

Svrhe prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka navode se u nastavku.

 1. Organizacija i vođenje javnih savjetovanja

  Od vas se traži da se predstavite, da napišete u ime koje organizacije dostavljate primjedbe te date podatke za kontakt za potrebe organizacije i vođenja javnog savjetovanja. Anonimni dopisi u pravilu se neće uzimati u obzir i njihov sadržaj neće biti objavljen.

  Pravnu osnovu obrade vaših osobnih podataka u navedene administrativne svrhe čine članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2018/1725 u vezi s člankom 5. i člankom 13. Ugovora o Europskoj uniji te članci 282. do 284. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s člankom 1. i člankom 11. Ugovora o Europskoj uniji.

 2. Objava osobnih podataka sudionika na mrežnim stranicama ESB‑a

  Osobni podatci sudionika (odnosno ime, podatci za kontakt) objavljuju se na mrežnim stranicama ESB‑a na dobrovoljnoj osnovi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1725. Sudionici u svakom trenutku mogu povući svoju privolu bez negativnih posljedica tako što će o tome poslati obavijest na adresu SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Nakon povlačenja privole njihovi osobni podatci neće se više obrađivati, ali prethodna obrada i dalje će biti zakonita. Ako sudionici ne daju privolu za objavu osobnih podataka na mrežnim stranicama ESB‑a, njihove će se primjedbe objaviti anonimno.

  Osim toga, dokumenti dostavljeni u sklopu javnog savjetovanja, na primjer dokumenti o stajalištu ili popratni dokumenti, objavit će se u obliku u kojem su dostavljeni. Sudionici stoga ne bi trebali dostavljati dokumente koji sadrže njihove osobne podatke ako žele ostati anonimni.

Primatelji osobnih podataka

Osobne podatke primaju sljedeće osobe:

 • zaduženi zaposlenici ESB‑a u odsjeku, odjelu ili upravi odgovornima za otvaranje javnog savjetovanja
 • drugi angažirani zaposlenici ESB‑a koji daju mišljenja i savjete o posebnim slučajevima u sklopu javnog savjetovanja, na primjer Pravni poslovi
 • šira javnost, u slučaju da se dokument koji sadržava osobne podatke (odnosno ime, prezime) objavi na mrežnim stranicama ESB‑a.

Razdoblje pohrane

Osobni podatci pohranjuju se onoliko dugo koliko je potrebno za daljnje aktivnosti povezane sa savjetovanjem u svrhu obrade tih podataka.

Sažeti prikaz anonimnih primjedbi objavljen je na mrežnim stranicama ESB‑a na neograničeno vrijeme.

Vaša prava

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podatcima, ispraviti sve netočne ili nepotpune podatke te, uz određena ograničenja, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na ulaganje prigovora na njihovu obradu u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725. Kako biste ostvarili ta prava, obratite nam se na adresu SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Imate li dodatnih pitanja, možete se obratiti i ESB‑ovu službeniku za zaštitu podatka na adresu dpo@ecb.europa.eu.

Zaštita prava

Ako smatrate da su u obradi vaših osobnih podataka prekršena prava koja imate u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Izmjene Izjave o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti može biti izmijenjena zbog promjene zakonodavstva.

Prijava povreda, tzv. zviždanje