Openbare raadpleging over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

Deze raadpleging stelde belanghebbenden in de gelegenheid om commentaar te geven op het voorstel voor een Verordening van de ECB betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt en de concept-Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte.

Het voorstel voor een Verordening bepaalt de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt en waarover de bevoegde autoriteiten het mandaat hebben, betreffende de prudentiële vereisten voor kredietinstellingen. De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van die keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte vastgelegd in deze Verordening is rechtstreeks toepasselijk op kredietinstellingen die als belangrijk zijn aangemerkt.

ECB-Verordening betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

ECB-Gids inzake keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

Openbare hoorzitting

De ECB heeft op 11 december 2015 een openbare hoorzitting gehouden.

Programma

Webcast

Documenten
24-03-2016

Feedbackdocument

11-11-2015

Voorstel voor een Verordening van de ECB betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

11-11-2015

Concept-Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

11-11-2015

Toelichting betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

11-11-2015

Vragen & antwoorden inzake de openbare raadpleging betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

Referentiemateriaal

24-03-2016

Persbericht: ECB publiceert Verordening en Gids over hoe keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte in bankentoezicht worden geharmoniseerd

11-11-2015

Persbericht: ECB start raadpleging over harmonisatie van het gebruik van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte in het Unierecht

15-10-2013

GTM-Verordening

16-4-2014

GTM-Kaderverordening

26-6-2013

Verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CRR)

26-6-2013

Richtlijn betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CRD IV)

Ontvangen commentaren

In totaal werden dertig commentaren ontvangen.

Commentaar 1: M. Lubberink

Commentaar 2: Association of Foreign Banks

Commentaar 3: Swedbank AS

Commentaar 4: Assosim

Commentaar 5: Ministerie van Financiën van Tsjechië

Commentaar 6: Università degli Studi Roma Tre gezamenlijk met EJC - Roberti & Associati

Commentaar 7: Oostenrijkse Federale Economische Kamer

Commentaar 8: Banco Popular Español

Commentaar 9: Národná banka Slovenska

Commentaar 10: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Commentaar 11: Deutsche Bank

Commentaar 12: Deutsche Börse AG

Commentaar 13: Verbond van Verzekeraars (Nederland)

Commentaar 14: Erste Group Bank AG

Commentaar 15: EACB - European Association of Cooperative Banks

Commentaar 16: European Association of Guarantee Institutions – AECM

Commentaar 17: European Association of Public Banks

Commentaar 18: European Banking Federation (Europese Bankfederatie)

Commentaar 19: European Savings and Retail Banking Group (ESBG) & World Savings and Retail Banking Institute (WSBI)

Commentaar 20: Finanssiala (Verbond van Finse financiële dienstverleners)

Commentaar 21: Franse Bankfederatie

Commentaar 22: Die Deutsche Kreditwirtschaft - DK (Duits comité voor de banksector)

Commentaar 23: Intesa Sanpaolo S.p.A

Commentaar 24: Associazione Bancaria Italiana (Italiaanse vereniging van banken)

Commentaar 25: Slovenská banková asociácia (Slowaakse vereniging van banken)

Commentaar 26: Asociación Española de Banca (Spaanse vereniging van banken)

Commentaar 27: The Bank of New York Mellon SA/NV

Commentaar 28: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

Commentaar 29: Realkreditrådet (Vereniging van Deense hypotheekbanken)

Comment 30: UniCredit SpA