Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

Deze raadpleging stelde belanghebbenden in de gelegenheid om commentaar te geven op het voorstel voor een Verordening van de ECB betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt en de concept-Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte.

Het voorstel voor een Verordening bepaalt de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt en waarover de bevoegde autoriteiten het mandaat hebben, betreffende de prudentiële vereisten voor kredietinstellingen. De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van die keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte vastgelegd in deze Verordening is rechtstreeks toepasselijk op kredietinstellingen die als belangrijk zijn aangemerkt.

ECB-Verordening betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt ECB-Gids inzake keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte
Openbare hoorzitting

De ECB heeft op 11 december 2015 een openbare hoorzitting gehouden.

Programma Webcast
Documenten
Ontvangen commentaren

In totaal werden dertig commentaren ontvangen.

Commentaar 1: M. Lubberink Commentaar 2: Association of Foreign Banks Commentaar 3: Swedbank AS Commentaar 4: Assosim Commentaar 5: Ministerie van Financiën van Tsjechië Commentaar 6: Università degli Studi Roma Tre gezamenlijk met EJC - Roberti & Associati Commentaar 7: Oostenrijkse Federale Economische Kamer Commentaar 8: Banco Popular Español Commentaar 9: Národná banka Slovenska Commentaar 10: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) Commentaar 11: Deutsche Bank Commentaar 12: Deutsche Börse AG Commentaar 13: Verbond van Verzekeraars (Nederland) Commentaar 14: Erste Group Bank AG Commentaar 15: EACB - European Association of Cooperative Banks Commentaar 16: European Association of Guarantee Institutions – AECM Commentaar 17: European Association of Public Banks

Commentaar 18: European Banking Federation (Europese Bankfederatie)

Commentaar 19: European Savings and Retail Banking Group (ESBG) & World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) Commentaar 20: Finanssiala (Verbond van Finse financiële dienstverleners) Commentaar 21: Franse Bankfederatie Commentaar 22: Die Deutsche Kreditwirtschaft - DK (Duits comité voor de banksector) Commentaar 23: Intesa Sanpaolo S.p.A Commentaar 24: Associazione Bancaria Italiana (Italiaanse vereniging van banken)

Commentaar 25: Slovenská banková asociácia (Slowaakse vereniging van banken)

Commentaar 26: Asociación Española de Banca (Spaanse vereniging van banken)

Commentaar 27: The Bank of New York Mellon SA/NV Commentaar 28: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB) Commentaar 29: Realkreditrådet (Vereniging van Deense hypotheekbanken) Comment 30: UniCredit SpA
Klokkenluiders