Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie

Táto konzultácia dala zúčastneným stranám možnosť predložiť pripomienky k návrhu nariadenia ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie a k návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí.

Návrh nariadenia stanovuje podmienky využívania možností a právomocí, ktoré sú ustanovené v práve Únie a ktorými boli poverené príslušné orgány, pokiaľ ide o prudenciálne požiadavky vzťahujúce sa na úverové inštitúcie. Podmienky využívania týchto možností a právomocí stanovené v tomto nariadení sa priamo vzťahujú na úverové inštitúcie klasifikované ako významné.

Nariadenie ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie Všeobecné zásady ECB týkajúce sa využívania možností a právomocí
Verejné vypočutie

ECB uskutočnila verejné vypočutie 11. decembra 2015.

Program Webcast
Dokumenty
Prijaté pripomienky

Spolu bolo prijatých 30 pripomienok.

Pripomienka č. 1: M. Lubberink Pripomienka č. 2: Association of Foreign Banks Pripomienka č. 3: Swedbank AS Pripomienka č. 4: Assosim Pripomienka č. 5: Ministerstvo financií Českej republiky Pripomienka č. 6: Università degli Studi Roma Tre spolu s EJC - Roberti & Associati Pripomienka č. 7: Austrian Federal Economic Chamber Pripomienka č. 8: Banco Popular Español Pripomienka č. 9: Národná banka Slovenska Pripomienka č. 10: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) Pripomienka č. 11: Deutsche Bank Pripomienka č. 12: Deutsche Börse AG Pripomienka č. 13: Dutch Association of Insurers Pripomienka č. 14: Erste Group Bank AG Pripomienka č. 15: EACB - European Association of Cooperative Banks Pripomienka č. 16: European Association of Guarantee Institutions – AECM Pripomienka č. 17: European Association of Public Banks Pripomienka č. 18: European Banking Federation Pripomienka č. 19: European Savings and Retail Banking Group (ESBG) a World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) Pripomienka č. 20: The Federation of Finnish Financial Services Pripomienka č. 21: French Banking Federation Pripomienka č. 22: German Banking Industry Committee (GBIC) Pripomienka č. 23: Intesa Sanpaolo S.p.A Pripomienka č. 24: Italian Banking Association (ABI) Pripomienka č. 25: Slovenská banková asociácia Pripomienka č. 26: Spanish Banking Association Pripomienka č. 27: The Bank of New York Mellon SA/NV Pripomienka č. 28: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB) Pripomienka č. 29: The Association of Danish Mortgage Banks (Realkreditrådet) Pripomienka č. 30: UniCredit SpA
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)