Verejná konzultácia o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie

Táto konzultácia dala zúčastneným stranám možnosť predložiť pripomienky k návrhu nariadenia ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie a k návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí.

Návrh nariadenia stanovuje podmienky využívania možností a právomocí, ktoré sú ustanovené v práve Únie a ktorými boli poverené príslušné orgány, pokiaľ ide o prudenciálne požiadavky vzťahujúce sa na úverové inštitúcie. Podmienky využívania týchto možností a právomocí stanovené v tomto nariadení sa priamo vzťahujú na úverové inštitúcie klasifikované ako významné.

Nariadenie ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa využívania možností a právomocí

Verejné vypočutie

ECB uskutočnila verejné vypočutie 11. decembra 2015.

Program

Webcast

Dokumenty
24. 03. 2016

Súhrn odpovedí

11. 11. 2015

Návrh nariadenia ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie

11. 11. 2015

Návrh všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie

11. 11. 2015

Dôvodová správa ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie

11. 11. 2015

Verejná konzultácia o využívaní možností a právomocí: otázky a odpovede

Referenčné dokumenty

24. 3. 2016

Tlačová správa: ECB vydáva nariadenie a všeobecné zásady o harmonizácii využívania možností a právomocí v bankovom dohľade

11. 11. 2015

Tlačová správa: ECB otvára konzultáciu o harmonizácii využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie

15. 10. 2013

Nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu

16. 4. 2014

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

26. 6. 2013

Nariadenie o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (CRR)

26. 6. 2013

Smernica o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (CRD IV)

Prijaté pripomienky

Spolu bolo prijatých 30 pripomienok.

Pripomienka č. 1: M. Lubberink

Pripomienka č. 2: Association of Foreign Banks

Pripomienka č. 3: Swedbank AS

Pripomienka č. 4: Assosim

Pripomienka č. 5: Ministerstvo financií Českej republiky

Pripomienka č. 6: Università degli Studi Roma Tre spolu s EJC - Roberti & Associati

Pripomienka č. 7: Austrian Federal Economic Chamber

Pripomienka č. 8: Banco Popular Español

Pripomienka č. 9: Národná banka Slovenska

Pripomienka č. 10: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Pripomienka č. 11: Deutsche Bank

Pripomienka č. 12: Deutsche Börse AG

Pripomienka č. 13: Dutch Association of Insurers

Pripomienka č. 14: Erste Group Bank AG

Pripomienka č. 15: EACB - European Association of Cooperative Banks

Pripomienka č. 16: European Association of Guarantee Institutions – AECM

Pripomienka č. 17: European Association of Public Banks

Pripomienka č. 18: European Banking Federation

Pripomienka č. 19: European Savings and Retail Banking Group (ESBG) a World Savings and Retail Banking Institute (WSBI)

Pripomienka č. 20: The Federation of Finnish Financial Services

Pripomienka č. 21: French Banking Federation

Pripomienka č. 22: German Banking Industry Committee (GBIC)

Pripomienka č. 23: Intesa Sanpaolo S.p.A

Pripomienka č. 24: Italian Banking Association (ABI)

Pripomienka č. 25: Slovenská banková asociácia

Pripomienka č. 26: Spanish Banking Association

Pripomienka č. 27: The Bank of New York Mellon SA/NV

Pripomienka č. 28: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

Pripomienka č. 29: The Association of Danish Mortgage Banks (Realkreditrådet)

Pripomienka č. 30: UniCredit SpA