Menu
PERSBERICHT

ECB start raadpleging over harmonisatie van het gebruik van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte in het Unierecht

11 november 2015
  • Voorstel voor een ECB-Verordening en Gids vormen een belangrijke stap op weg naar verdere harmonisatie van het toezicht op belangrijke banken in het eurogebied
  • De raadpleging begint vandaag en loopt tot en met 16 december 2015
  • Een openbare hoorzitting op 11 december 2015 maakt deel uit van de raadpleging

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag het voorstel voor een ECB-Verordening betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt en de concept-Gids inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt. In deze documenten is vastgelegd hoe het gebruik van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die de bankenwetgeving biedt, in het eurogebied geharmoniseerd wordt. Dit is een belangrijke stap vooruit bij het verwezenlijken van een gelijk speelveld binnen de bankensector in het eurogebied.

De raadpleging gaat vandaag van start en loopt tot en met 16 december 2015. De documenten voor de raadpleging, die bestaan uit het voorstel voor een Verordening, de concept-Gids en een Toelichting, worden op de website van het Bankentoezicht van de ECB gepubliceerd.

De ECB houdt op 11 december 2015 om 10.00 uur Midden-Europese tijd een openbare hoorzitting in haar kantoorgebouw in Frankfurt am Main. Een webcast van de hoorzitting wordt op de website van het Bankentoezicht van de ECB geplaatst. Op deze website vindt u tevens informatie over aanmelding voor de openbare hoorzitting en het indienen van commentaar op de documenten voor de raadpleging.

Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de ECB de ontvangen commentaren, de reacties daarop en een evaluatie.

Media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Contactpersonen voor de media