Offentligt samråd om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

I det här samrådet fick berörda parter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, samt på utkastet till ECB:s handbok om alternativ och handlingsutrymme.

I förslaget till förordning fastställs bestämmelser om alternativ och handlingsutrymme när det gäller tillsynskrav för kreditinstitut som behöriga myndigheter kan utnyttja enligt unionsrätten. De alternativ och det handlingsutrymme som fastställs i förordningen är direkt tillämpliga på kreditinstitut som har klassificerats som betydande.

ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

ECB:s handbok om alternativ och handlingsutrymme

Offentlig utfrågning

ECB höll en offentlig utfrågning den 11 december 2015.

Program

Webbsändning

Dokument
24/03/2016

Feedbackdokument

11.11.2015

Förslag till ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

11.11.2015

Utkast till ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

11.11.2015

Förklarande pm om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

11.11.2015

Frågor och svar angående det offentliga samrådet om utnyttjandet av alternativ och handlingsutrymme

Referensdokument

24/03/2016

Pressmeddelande: ECB offentliggör förordning och handbok om hur alternativ och handlingsutrymme inom banktillsyn ska harmoniseras

11/11/2015

Pressmeddelande: ECB inleder samråd om harmoniseringen av de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

15.10.2013

SSM-förordningen

16.04.2014

Ramförordningen om SSM

26.06.2013

Förordningen om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR)

26.6.2013

Direktivet om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (CRD IV)

Erhållna kommentarer