Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

I det här samrådet fick berörda parter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, samt på utkastet till ECB:s handbok om alternativ och handlingsutrymme.

I förslaget till förordning fastställs bestämmelser om alternativ och handlingsutrymme när det gäller tillsynskrav för kreditinstitut som behöriga myndigheter kan utnyttja enligt unionsrätten. De alternativ och det handlingsutrymme som fastställs i förordningen är direkt tillämpliga på kreditinstitut som har klassificerats som betydande.

ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten ECB:s handbok om alternativ och handlingsutrymme
Offentlig utfrågning

ECB höll en offentlig utfrågning den 11 december 2015.

Program Webbsändning
Dokument
Erhållna kommentarer
Visselblåsning