Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert Verordening en Gids over hoe keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte in bankentoezicht worden geharmoniseerd

24 maart 2016
  • De ECB-Verordening en de ECB-Gids betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte vormen een belangrijke stap naar het harmoniseren van het toezicht op belangrijke banken in het eurogebied.
  • De publicatie markeert het einde van het proces van openbare raadpleging.

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag de ECB-Verordening betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt en de ECB-gids voor keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt. In deze beide documenten is vastgelegd hoe het gebruik van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die de bancaire wetgeving biedt, in het eurogebied zal worden geharmoniseerd.

“Dit is een grote stap vooruit naar de verwezenlijking van een gelijk speelveld binnen de bankensector van het eurogebied. Als de volgende stap zullen we binnenkort van start gaan met een raadpleging over hoe een tweede, kleinere groep in kaart gebrachte keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte kan worden geharmoniseerd. Dit zou het door het Europees bankentoezicht uitgevoerde proces voor het harmoniseren van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte voor de afzienbare toekomst moeten afronden”, aldus Ignazio Angeloni, Lid van de Raad van Toezicht van de ECB.

De Verordening is door de Raad van Bestuur van de ECB goedgekeurd na een openbare raadpleging, waarvan een openbare hoorzitting deel uitmaakte. In de Verordening is commentaar verwerkt dat tijdens de raadpleging van belanghebbenden werd ontvangen. Deze reacties zijn, samen met een feedbackdocument en de ECB-Verordening zelf, ook gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders