Avalik konsultatsioon liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

Konsultatsiooni käigus said huvitatud isikud esitada märkusi, mis käsitlevad EKP määruse eelnõud liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ning EKP koostatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse juhendi eelnõud.

Määruse eelnõus sätestatakse liidu õigusega ette nähtud ja pädevatele asutustele kättesaadavate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kord seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuetega. Määruses sätestatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigused on otseselt kohaldatavad olulisteks liigitatud krediidiasutuste suhtes.

EKP määrus liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

EKP juhend valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kohta

Avalik kuulamine

EKP korraldas avaliku kuulamise 11. detsembril 2015.

Kava

Veebiülekanne

Dokumendid
24/03/2016

Tagasiside kokkuvõte (inglise keeles)

11.11.2015

EKP määruse eelnõu liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

11.11.2015

EKP juhendi eelnõu liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

11.11.2015

Selgitavad märkused liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (inglise keeles)

11.11.2015

Avalik konsultatsioon valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta: küsimused ja vastused

Alusdokumendid ja muud materjalid

24/03/2016

Pressiteade: EKP avaldab määruse ja juhendi riikide valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse ühtlustamise kohta pangandusjärelevalves

11/11/2015

Pressiteade: EKP algatab konsultatsiooni liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise ühtlustamise kohta

Ühtse järelevalvemehhanismi määrus

16.04.2014

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

26.06.2013

Määrus krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (CRR)

26.06.2013

Direktiiv, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet (CRD IV)

Esitatud märkused

Kokku laekus 30 märkust ja kommentaari.

Kommentaar nr 1: M. Lubberink

Kommentaar nr 2: Association of Foreign Banks (Välispankade ühendus)

Kommentaar nr 3: Swedbank AS

Kommentaar nr 4: Assosim

Kommentaar nr 5: Ministerstvo financí České republiky (Tšehhi Vabariigi rahandusministeerium)

Kommentaar nr 6: Università degli Studi Roma Tre ja EJC- Roberti & Associati

Kommentaar nr 7: Wirtschaftskammer Österreich (Austria majanduskoda)

Kommentaar nr 8: Banco Popular Español

Kommentaar nr 9: Národná Banka Slovenska (Slovakkia keskpank)

Kommentaar nr 10: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Kommentaar nr 11: Deutsche Bank

Kommentaar nr 12: Deutsche Börse AG

Kommentaar nr 13: Verbond van Verzekeraars (Madalmaade kindlustusandjate ühendus)

Kommentaar nr 14: Erste Group Bank AG

Kommentaar nr 15: European Association of Cooperative Banks (EACB; Euroopa pangaühistute ühendus)

Kommentaar nr 16: European Association of Guarantee Institutions (AECM)

Kommentaar nr 17: European Association of Public Banks (EAPB)

Kommentaar nr 18: European Banking Federation (EBF; Euroopa pangandusföderatsioon)

Kommentaar nr 19: European Savings and Retail Banking Group (ESBG) & World Savings and Retail Banking Institute (WSBI)

Kommentaar nr 20: Finanssialan Keskusliito (Soome finantsteenuste föderatsioon)

Kommentaar nr 21: Fédération Bancaire Française (FBF; Prantsuse pangaliit)

Kommentaar nr 22: Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK)

Kommentaar nr 23: Intesa Sanpaolo S.p.A

Kommentaar nr 24: Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Kommentaar nr 25: Slovenská banková asociácia (SBA)

Kommentaar nr 26: Asociación Española de Banca (AEB)

Kommentaar nr 27: The Bank of New York Mellon SA/NV

Kommentaar nr 28: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

Kommentaar nr 29: Realkreditrådet (Taani hüpoteegipankade liit)

Kommentaar nr 30: UniCredit SpA