Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu

Šī apspriešana nodrošināja ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB Regulas projektu par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu un ECB Norādījumu projektu par izvēles iespējām un rīcības brīvību.

Regulas projektā aplūkota Savienības tiesību aktos noteikto un kompetentajām iestādēm uzticēto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošana attiecībā uz kredītiestādēm noteiktajām prudenciālajām prasībām. Šajā regulā noteiktā izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošana tiešā veidā piemērojama kredītiestādēm, kas klasificētas kā nozīmīgas.

ECB Regula par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu ECB Norādījumi par izvēles iespējām un rīcības brīvību
Atklātā sēde

ECB 2015. gada 11. decembrī rīkoja atklātu sēdi.

Programma Tiešraide
Dokumenti
Saņemtie komentāri

Kopumā tika saņemti 30 komentāri.

1. komentārs: M. Lubberink

2. komentārs: Ārvalstu banku asociācija

3. komentārs: Swedbank AS

4. komentārs: Assosim

5. komentārs: Čehijas Republikas Finanšu ministrija

6. komentārs: Università degli Studi Roma Tre kopā ar EJC – Roberti & Associati

7. komentārs: Austrijas Federālās ekonomikas palāta

8. komentārs: Banco Popular Español

9. komentārs: Slovākijas Nacionālā Banka

10. komentārs: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

11. komentārs: Deutsche Bank

12. komentārs: Deutsche Börse AG

13. komentārs: Nīderlandes Apdrošināšanas sabiedrību asociācija

14. komentārs: Erste Group Bank AG

15. komentārs: Eiropas Kooperatīvo banku apvienība (EACB) 16. komentārs: Eiropas Garantiju institūciju asociācija (AECM) 17. komentārs: Eiropas Valsts banku asociācija 18. komentārs: Eiropas Banku federācija 19. komentārs: Eiropas Krājbanku grupa (ESBG) un Pasaules Krājbanku institūts (WSBI) 20. komentārs: Somijas Finanšu pakalpojumu federācija 21. komentārs: Francijas Banku federācija 22. komentārs: Vācijas Banku nozares komiteja (GBIC)

23. komentārs: Intesa Sanpaolo S.p.A

24. komentārs: Itālijas Banku apvienība (ABI) 25. komentārs: Slovākijas Banku apvienība 26. komentārs: Spānijas Banku apvienība

27. komentārs: The Bank of New York Mellon SA/NV

28. komentārs: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

29. komentārs: Dānijas Hipotēku banku apvienība (Realkreditrådet)

30. komentārs: UniCredit SpA

Trauksmes celšana