Viešos konsultacijos dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra

Šios konsultacijos suinteresuotosioms šalims suteikė galimybę teikti pastabas dėl ECB reglamento dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra projekto ir ECB vadovo dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra projekto.

Reglamento projekte nustatyta tvarka, kaip turi būti naudojamasi Sąjungos teisės aktuose kompetentingoms institucijoms numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra taikant prudencinius reikalavimus kredito įstaigoms. Reglamento nuostatos dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra tiesiogiai taikomos kredito įstaigoms, priskirtoms prie svarbių įstaigų kategorijos.

ECB reglamentas dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra

ECB vadovas dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra

Viešas svarstymas

2015 m. gruodžio 11 d. ECB surengė viešą svarstymą.

Programa

Transliacija internetu

Dokumentai
2016-03-24

Konsultacijų rezultatus apibendrinantis pareiškimas

2015-11-11

ECB reglamento dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirenkamų išimčių taikymo projektas

2015-11-11

ECB vadovo dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirenkamų išimčių taikymo projektas

2015-11-11

Aiškinamasis memorandumas dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra

2015-11-11

Viešų konsultacijų dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra klausimai ir atsakymai

Pamatiniai ir kiti dokumentai

2016-03-24

Pranešimas spaudai: ECB paskelbė reglamentą ir vadovą dėl suderinto naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra vykdant bankų priežiūrą

2015-11-11

Pranešimas spaudai: ECB pradeda konsultacijas dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirenkamų išimčių taikymo tvarkos suderinimo

2013-10-15

BPM reglamentas

2014-04-16

BPM pagrindų reglamentas

2013-06-26

Reglamentas dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (KRR)

2013-06-26

Direktyva dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (KRD IV)

Gautos pastabos

Iš viso pateikta 30 pastabų.

1 pastaba: M. Lubberink

2 pastaba: Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

3 pastaba: Swedbank AS

4 pastaba: Assosim

5 pastaba: Čekijos Respublikos finansų ministerija

6 pastaba: Università degli Studi Roma Tre kartu su EJC - Roberti & Associati

7 pastaba: Austrijos federaliniai ekonomikos rūmai

8 pastaba: Banco Popular Español

9 pastaba: Slovakijos nacionalinis bankas

10 pastaba: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

11 pastaba: Deutsche Bank

12 pastaba: Deutsche Börse AG

13 pastaba: Nyderlandų draudikų asociacija

14 pastaba: Erste Group Bank AG

15 pastaba: Europos kooperatinių bankų asociacija (EACB)

16 pastaba: Europos garantijų institucijų asociacija (AECM)

17 pastaba: Europos valstybinių bankų asociacija (EAPB)

18 pastaba: Europos bankų federacija

19 pastaba: Europos taupomųjų bankų ir mažmeninės bankininkystės bankų grupė (ESBG) ir Pasaulio taupomųjų bankų ir mažmeninės bankininkystės bankų institutas (WSBI)

20 pastaba: Suomijos finansinių paslaugų federacija

21 pastaba: Prancūzijos bankų federacija

22 pastaba: Vokietijos bankininkystės sektoriaus komitetas (GBIC)

23 pastaba: Intesa Sanpaolo S.p.A

24 pastaba: Italijos bankų asociacija (ABI)

25 pastaba: Slovakijos bankų asociacija

26 pastaba: Ispanijos bankų asociacija

27 pastaba: Bank of New York Mellon SA/NV

28 pastaba: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

29 pastaba: Danijos hipotekos bankų asociacija (Realkreditrådet)

30 pastaba: UniCredit SpA