Julkinen kuuleminen unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

Julkinen kuuleminen antoi asianosaisille sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää kommentteja, jotka koskevat EKP:n asetusluonnosta unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä sekä EKP:n ohjeluonnosta unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta.

Asetusluonnoksessa määrätään unionin lainsäädännössä säädetyistä toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevista luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksia koskevista vaihtoehdoista ja niitä koskevasta harkintavallasta. Asetuksessa säädettävä vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttö on suoraan sovellettavissa merkittäviksi määritettyihin luottolaitoksiin.

Euroopan keskuspankin asetus unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

Euroopan keskuspankin ohjeet unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta

Julkinen kuulemistilaisuus

EKP järjesti julkisen kuulemistilaisuuden 11.12.2015.

Ohjelma

Webcast-lähetys

Asiakirjat
24.3.2016

Palautekooste

11.11.2015

Luonnos Euroopan keskuspankin asetukseksi unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

11.11.2015

Luonnos Euroopan keskuspankin ohjeiksi unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta

11.11.2015

Unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevat perustelut

11.11.2015

Julkinen kuuleminen vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä – kysymyksiä ja vastauksia

Viiteasiakirjat

24.3.2016

Lehdistötiedote: EKP julkaisee asetuksen ja ohjeet, joilla yhdenmukaistetaan vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä pankkivalvonnassa

11.11.2015

Lehdistötiedote: EKP käynnistää kuulemisen EU:n lainsäädännön sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytön yhdenmukaistamisesta

15.10.2013

YVM-asetus

16.4.2014

YVM-kehysasetus

26.6.2013

Vakavaraisuusasetus

26.6.2013

Vakavaraisuusdirektiivi

Vastaanotetut kommentit