Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä

Julkinen kuuleminen antoi asianosaisille sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää kommentteja, jotka koskevat EKP:n asetusluonnosta unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä sekä EKP:n ohjeluonnosta unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta.

Asetusluonnoksessa määrätään unionin lainsäädännössä säädetyistä toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevista luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksia koskevista vaihtoehdoista ja niitä koskevasta harkintavallasta. Asetuksessa säädettävä vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttö on suoraan sovellettavissa merkittäviksi määritettyihin luottolaitoksiin.

Euroopan keskuspankin asetus unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä Euroopan keskuspankin ohjeet unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta
Julkinen kuulemistilaisuus

EKP järjesti julkisen kuulemistilaisuuden 11.12.2015.

Ohjelma Webcast-lähetys
Asiakirjat
Vastaanotetut kommentit
Ilmoita väärinkäytöksestä