Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Η παρούσα διαβούλευση έδωσε τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και όσον αφορά το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών.

Το σχέδιο κανονισμού διέπει την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο και παρέχονται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχει άμεση εφαρμογή στα πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται ως σημαντικά.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών
Δημόσια συζήτηση

Η ΕΚΤ πραγματοποίησε δημόσια συζήτηση στις 11 Δεκεμβρίου 2015.

Πρόγραμμα Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου
Έγγραφα
24/03/2016
Έγγραφο παρατηρήσεων
11/11/2015
Σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο
11/11/2015
Σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο
11/11/2015
Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο
11/11/2015
Ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Κείμενα αναφοράς

24/03/2016
Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΤ δημοσιεύει κανονισμό και οδηγό σχετικά με τον τρόπο εναρμόνισης των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στην τραπεζική εποπτεία
11/11/2015
Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την εναρμόνιση της άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο
15/10/2013

Κανονισμός για τον ΕΕΜ

16/4/2014

Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ

26/6/2013

Κανονισμός σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (Capital Requirements Regulation - CRR)

26/6/2013

Οδηγία σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (Capital Requirements Directive - CRD IV)

Ληφθέντα σχόλια

Συνολικά λήφθηκαν σχόλια από 30 πρόσωπα ή/και φορείς.

Σχόλιο 1: M. Lubberink Σχόλιο 2: Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. Σχόλιο 3: Swedbank AS Σχόλιο 4: Assosim Σχόλιο 5: Υπουργείο Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας Σχόλιο 6: Università degli Studi Roma Tre μαζί με τη νομική εταιρεία EJC - Roberti & Associati Σχόλιο 7: Austrian Federal Economic Chamber Σχόλιο 8: Banco Popular Español Σχόλιο 9: Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας Σχόλιο 10: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) Σχόλιο 11: Deutsche Bank Σχόλιο 12: Deutsche Börse AG Σχόλιο 13: Verbond van Verzekeraars Σχόλιο 14: Erste Group Bank AG Σχόλιο 15: EACB - European Association of Cooperative Banks Σχόλιο 16: European Association of Guarantee Institutions - AECM Σχόλιο 17: European Association of Public Banks Σχόλιο 18: European Banking Federation Σχόλιο 19: European Savings and Retail Banking Group (ESBG) & World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) Σχόλιο 20: The Federation of Finnish Financial Services Σχόλιο 21: French Banking Federation Σχόλιο 22: Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) Σχόλιο 23: Intesa Sanpaolo S.p.A Σχόλιο 24: Associazione Bancaria Italiana (ABI) Σχόλιο 25: Slovenská banková asociácia (SBA) Σχόλιο 26: Spanish Banking Association Σχόλιο 27: The Bank of New York Mellon SA/NV Σχόλιο 28: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

Σχόλιο 29: The Association of Danish Mortgage Banks (Realkreditrådet)

Σχόλιο 30: UniCredit SpA
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων