Javno posvetovanje o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

V posvetovanju so zainteresirane strani imele priložnost, da dajo pripombe na osnutek uredbe ECB o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije ter na osnutek vodnika ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah.

Osnutek uredbe določa, kako se lahko izvajajo opcije in diskrecijske pravice, ki so na voljo v pravu Unije in dodeljene pristojnim organom, zadevajo pa bonitetne zahteve za kreditne institucije. V skladu z uredbo se te opcije in diskrecijske pravice lahko neposredno uporabljajo za kreditne institucije, razvrščene med pomembne.

Uredba ECB o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

Vodnik ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah

Javna obravnava

ECB je javno obravnavo izvedla 11. decembra 2015.

Program

Spletni prenos

Dokumenti
24/03/2016

Poročilo o odzivih na posvetovanje

11. 11. 2015

Osnutek uredbe ECB o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

11. 11. 2015

Osnutek vodnika ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije

11. 11. 2015

Pojasnjevalno poročilo o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

11. 11. 2015

Vprašanja in odgovori glede javnega posvetovanja o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic

Referenčni dokumenti

24. 3. 2016

Sporočilo za javnost: ECB je objavila uredbo in vodnik o poenotenju opcij in diskrecijskih pravic v bančnem nadzoru

11. 11. 2015

Sporočilo za javnost: ECB je odprla posvetovanje o poenotenju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

15. 10. 2013

Uredba o EMN

16. 4. 2014

Okvirna uredba o EMN

26. 6. 2013

Uredba o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (uredba o kapitalskih zahtevah)

26. 6. 2013

Direktiva o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij (direktiva o kapitalskih zahtevah IV)

Prejete pripombe