Menu

Konsultazzjoni pubblika fuq ir-rieżami tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji

Din il-konsultazzjoni hija maħsuba biex tiġbor kummenti mill-partijiet interessati bi tħejjija għar-rieżami tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji fl-2017. It-tweġibiet għal din il-konsultazzjoni se jipprovdu lill-BĊE b’tagħrif importanti biex jitħejja, jekk ikun jixraq, aġġornament tar-Regolament tal-BĊE.

Data tal-għeluq biex jintbagħtu l-kummenti: nofsillejl CET tal-20 ta’ Lulju 2017.

Jiġu kunsidrati biss il-kummenti li jaslu sa din id-data.

Kif tibgħat il-kummenti

Ibgħat il-kummenti tiegħek sa nofsillejl CET tal-20 ta’ Lulju 2017 billi tuża din il-formola:

Formola għall-konsultazzjoni pubblika

Jekk jogħġbok agħti eżempji jew tagħrif rilevanti skont il-każ.


Kummenti bl-email:

Ibgħat il-kummenti tiegħek lil: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Jekk jogħġbok ikteb “Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees” fil-linja tas-suġġett.


Kummenti bil-posta:

Ibgħat il-kummenti tiegħek f’dan l-indirizz:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Pubblikazzjoni tal-kummenti

Meta jintemm il-perjodu ta’ konsultazzjoni, il-kummenti kollha jiġu pubblikati f’din il-paġna flimkien ma’ stqarrija bir-reazzjonijiet. Għal dettalji fuq kif se jiġu trattati t-tagħrif personali u l-kontribut tiegħek, jekk jogħġbok ara d-dikjarazzjoni ta’ kunfidenzjalità:

Dikjarazzjoni ta’ kunfidenzjalità

Dokumenti
11/4/2019

Stqarrija għall-istampa: Il-BĊE jniedi konsultazzjoni pubblika dwar emendi fil-qafas tat-tariffi superviżorji

 

Emendi fir-Regolament tal-BĊE dwar tariffi superviżorji. Tnedija ta' konsultazzjoni pubblika dwar tibdil fir-Regolament tal-BĊE dwar tariffi superviżorji u tweġibiet għar-reazzjonijiet rċevuti mill-pubbliku fl-2017

 

Kummenti rċevuti

2/6/2017

Rieżami tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji

 

Mistoqsijiet komuni

Dokumenti ta’ referenza

2/6/2017

Stqarrija għall-istampa

28/3/2015

Deċiżjoni (UE) 2015/530 tal-BĊE tal-11 ta’ Frar 2015 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ dejta dwar fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2015/7).

27/5/2014

Regolament (UE) Nru 1163/2014 tal-BĊE tat-22 ta’ Ottubru 2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2014/41)

16/4/2014

Regolament Qafas tal-MSU

15/10/2013

Regolament MSU