Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Публична консултация по прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси

Целта на настоящата консултация е заинтересованите страни да представят коментари като част от подготовката за прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси през 2017 г. Коментарите в отговор на тази консултация ще предоставят на ЕЦБ важна информация, когато тя изготвя, ако счете за подходящо, актуализация на регламента.

Краен срок за изпращане на коментари: полунощ средноевропейско време на 20 юли 2017 г.

Ще се вземат под внимание единствено коментари, получени преди крайния срок.

Изпращане на коментари

Изпратете своите коментари до полунощ средноевропейско време на 20 юли 2017 г., като използвате следния образец:

Образец за публичната консултация

Където е уместно, посочете релевантни примери или данни.

Изпращане на коментари по имейл:

Изпратете своите коментари на адрес: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Като тема посочете „Публична консултация по прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси“.

Изпращане на коментари по пощата:

Изпратете своите коментари на следния адрес:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Публикуване на коментарите

След изтичането на крайния срок на консултацията всички коментари ще бъдат публикувани на този уебсайт, заедно с отговори. Подробности за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и коментарите ще намерите в декларацията за защита на личните данни:

Декларация за защита на личните данни
Документи
Подайте сигнал