Menu

Avalik konsultatsioon järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse läbivaatamise kohta

Konsultatsiooni eesmärk on koguda tagasisidet huvitatud osapooltelt, et valmistuda järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse läbivaatamiseks 2017. aastal. Konsultatsioonidokumendi kohta saadud tagasiside annab EKP-le olulist teavet, mida võetakse arvesse EKP määruse ametlikul ajakohastamisel, kui seda peetakse asjakohaseks.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 20. juuli keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2017. aasta 20. juuli keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.


Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Teemarida: Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees


Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft ECB guide to on-site inspections”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse

Dokumendid