Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

Het doel van deze raadpleging is van belanghebbenden feedback te krijgen ter voorbereiding van de evaluatie van de ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht in 2017. De reacties op deze raadpleging zullen de ECB belangrijke inzichten verschaffen voor het zo nodig bijwerken van de ECB-Verordening.

Deadline voor het indienen van commentaar: middernacht (Midden-Europese tijd) op 20 juli 2017.

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Indienen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar uiterlijk 20 juli 2017 om middernacht (Midden-Europese tijd) in te dienen met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

Wij verzoeken u relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).

Indienen van commentaar per e-mail:

Stuurt u uw commentaar naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeldt u alstublieft “Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees” in de onderwerpregel.

Indienen van commentaar per post:

Stuurt u uw commentaar per post naar het volgende adres:

Europese Centrale BankSecretariaat van de Raad van Toezicht
“Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees”
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle commentaren samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Documenten
Klokkenluiders