Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om översynen av ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Målet med detta samråd är att samla in synpunkter från intresserade parter för att förbereda inför översynen av ECB:s förordning om tillsynsavgifter som ska ske under 2017. Återkopplingen kommer att utgöra en viktig vägledning för ECB vid förberedelsen av en uppdatering av ECB:s förordning.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 20 juli 2017.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 20 juli 2017 med detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter.

Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen skriv ”Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees” som ärenderubrik.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

Europeiska centralbankenSecretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Dokument
Visselblåsning